Скорошни коментари

  Archive for the ‘Полезни сайтове’ Category

  Данъци и осигуровки на земеделските производители, как се определят?

  В последно време голяма част от земеделците и тютюнопроизводителите започнаха да се питат как е най – правилно да постъпят при внасянето на данъците и осигуровките си. В днешната тема ще се опитаме да засегнем този въпрос, тъй като е видно, че това е проблем на немалка част от българските земеделци.

  Какво трябва да знаете, ако и вие сте земеделци и тютюнопроизводители?

  Ако сте регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност като земеделци ( физически лица ) вие се облагате като еднолични търговци. Според този ред на облагане ( като еднолични търговци ) вие можете сами да отчитате разходите, които сте извършили за производство на селскостопанска продукция.

  Ако сте физически лица и не сте регистрирани обаче по Закона за данъка върху добавената стойност можете да избирате реда, по който да ви бъдат облагани доходите от дейността ви.

  Ако изберете да ви облагат както се облагат едноличните търговци, можете да го направите като подадете декларация до 31. декември предходната година.

  Как да се осигурявате, ако сте земеделски и тютюнопроизводители?

  Според действащите закони на страната, ако сте земеделски и тютюнопроизводители следва да се самоосигурявате. Това става върху месечния осигурителен доход между минималния и максималния размер на дохода, който е определен от Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване за текущата година.

  Ако имате нужда от по – подробна информация, можете да посетите:

  http://www.nap.bg/page?id=270

  Възстановете данъците си по-лесно по декларация с баркод

  От НАП съобщиха, че възстановяването на надвнесен налог става по-бързо с подаване на данъчна декларация с баркод. По този начин не се налага ръчно обработване и попълване на данните за декларациите, а след сканиране на баркода, информацията директно се прехвърля от формуляра.

  Случаите, при които се налага възстановяване на данък, са когато лицата използват данъчно облекчение. Например, за млади семейства данъчната основа се намалява с платените през годината лихви по ипотечен кредит. Други възможности за намаляване на данъцъте са чрез дарения, доброволно осигуряване, застраховка „Живот“ и др. Когато е деклариран данък за връщане, той се прихваща от други дългове към държавата или се възстановява по посочена от клиента банкова сметка.

  За да става по-бързо възтановяването на надвнесените налози, съветът на НАП е да подаваме декларация за облагане на доходите с баркод.

  Може да я свалите от www.nap.bg

  За касовите апарати и НАП

  Утре (30.11.2011г.) изтича срокът, в който регистрираните по ЗДДС и  Закона за съхранение и търговия със зърно търговци, трябва да свържат касовите си апарати с информационната система на НАП. За всички останали фирми, регистрирани по ДДС, срокът е  до края на март 2012 г. Всеки  може да провери, дали неговото фискално устройство подлежи на доработка, за да отговори на изискванията на новата наредба за отчитане на продажбите с фискални устройства, или ще му се наложи да си купи ново на сайта на агенцията.

  А каква е практиката, ако даден касов апарат трябва да се бракува? Прекратяването на регистрацията и извеждането от експлоатация на фискалното устройство се извършва по инициатива на собственика на апарата или при бракуване. То става с демонтаж на фискалната памет, а датата за извеждане от експлоатация е датата, на която е получено потвърждение от НАП за дерегистрация, на основание Приложение № 17.

  Демонтаж на фискалната памет се извършва:

  • при препълване на фискалната памет;
  • при смяна на собственика;
  • при прекратяване на регистрацията на касовия апарат по инициатива на фирмата
  • при бракуване на устройството;
  • при повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
  • при грешка в блок на фискалната памет;
  • при грешка при въвеждане в експлоатация.Документите, които трябва да се съхраняват в счетоводството са:
   1. екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет в книгата за дневните финансови отчети на страницата на датата на съставяне на протокола;
   2. свидетелството за регистрация на устройството;
   3. паспорта на фискалното устройство;
   4. книгата за дневните финансови отчети за текущата година.

   Глобите за лице, което наруши реда за въвеждане или извеждане от експлоатация са от 300 до 1000 лв. за физическите лица, и от 3000 лв. до 10 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци.

  Полезни сайтове. www.odit.info (одит.инфо)

  В тази рубрика ще ви представим едни от най- полезните сайтове и портали за одит и счетоводство в уеб пространството на български език.

  Първият ни избранник е един от най- посещаваните портали  за счетоводство и одит у нас- www.odit.info

  В ODIT.info може да намерите закони, подзаконови нормативни актове и практически съвети в областта на счетоводството и счетоводното отчитане на дейностите, данъчното облагане и данъчната практика в РБългария. Целта на портала е да поддържа максимално пълна и актуална база от нормативи касаещи практиката в изброените области, както и подробни инструкции за практическото им прилагане.

  За целите на проекта е разработен уникален софтуеър позволяващ оптимално категоризиране на информацията правейки я достъпна и лесно намираема от широк кръг от хора. Каталога има олекотена и интуитивна система за навигация.

  Най- хубавата част е, че ползването на информацията публикувана в ODIT.info в електронен и/или печатен вид е абсолютно безплатно за лични нужди.

  Проекта е разработен от Креато ООД с помощта на външни партньори и консултанти и е собственост на Икономедия АД.

  Ползването на информацията публикувана в ODIT.info е по собствена преценка на потребителите.
  Икономедия АД не носи отговорност за нанесени загуби и/или пропуснати ползи в следствие ползването на публикуваната в ODIT.info информация