Скорошни коментари

  Манипулират ли се финансовите отчети и защо?

  За това, колко е важна счетоводната професия няма да говорим, тъй като мислим, че няма човек, който да не е наясно, че без тази професия обществото ни изобщо няма да е същото. Без да знаем и да сме наясно какво е финансовото ни състояние, било индивидуалното или фирменото би било немислимо, тъй като просто няма да можем да водим бизнеса си правилно.

  В този материал ще говорим за това манипулират ли се счетоводните отчети и защо.

  За съжаление, колкото е да не ни се иска да повярваме, и в страната ни съществува такава порочна практика. Все по – масова практика става съзнателната манипулация на счетоводните отчети, нещо което би трябвало да е недопустимо за нито един уважаващ себе си и обичащ професията си счетоводител.

  За да не изгубят клиент, счетоводните къщи се примиряват с настояванията на мениджърите на някой от фирмите и скрити под определението „управление на финансовия резултат“ откровено манипулират финансовите отчети.

  Каква е ползата от тази манипулация?

  Най – често фирмите искат да се манипулират финансовите им резултати, когато:

  Имат нужда да бъдат представени в по – благоприятна светлина и с по – голям оборот, от колкото са в действителност или когато искат да скрият реалните си капитали.

  В първия случай ( на завишаване на финансовите резултати ) манипулациите се извършват, за да могат да компаниите да получат по – голям кредит от някоя банкова организация или институция, ако искат да участват в конкурси по обществени поръчки, за да привлекат нови инвеститори и други.

  Счетоводните манипулации, които се извършват в обратна посока ( намаляване на финансовите резултати ) се предприемат най – често, когато се цели: да се плати по – малък размер данъци, ако предстои приватизация, ако се цели да се повлияе върху цените на ценните книжа на компанията, които са в момента на фондовата борса и други.

  Каквито и да са причините за тези манипулации, то трябва дебело да подчертаем, че това е порочна практика, която не прави чест нито на счетоводителите и счетоводните къщи, които ги извършват, нито на собствениците на компании, които ги изискват от тях.

  Недопустимо е, счетоводител, които обича и се гордее с професията си и иска да я практикува с чест, да извършва финансови манипулации, без значение колко е голям клиента, който ги изисква от него.

  Comments are closed.