Скорошни коментари

  Archive for the ‘Без категория’ Category

  Еднократни или пакетни счетоводни услуги

  През последните петнадесет – двадесет години счетоводните услуги, които осигуряват многобройните счетоводни кантори станаха неизменна част от всеки бизнес. Ако преди промените в страната не беше възможно да се обърнете към частна счетоводна фирма, то днес това е най – лесната работа.

  Днес могат да се открият изключително много такива фирми, които предлагат както еднократни счетоводни услуги, така и абонаментни ( пакетни ) такива.

  В този материал ще се опитаме да разясним какви са разликите между еднократното и пакетното счетоводство, за да ви помогнем в избора на такъв вид услуги.

  И така, какво представляват еднократните счетоводни услуги и кога се препоръчват?

  Този вид услуги са подходящи за малки фирми, които разчитат на собствен екип от счетоводители, които могат да се справят с регулярните счетоводни задачи на фирмата, но които нямат достатъчно подготвени кадри, които да се справят с изготвяне на годишни финансови отчети и други.

  Еднократните счетоводни услуги най – често включват изготвяне на баланси, годишни отчети, проследяване на парични потоци и други.

  От една страна, този вид счетоводство спестява ежемесечните разходи, които иначе трябва да дадете, ако изберете пакетното счетоводство, но от друга страна, няма да бъдете сигурни, че счетоводството ви е било водено добре през цялата година. Възможни са и грешки в изчисленията, тъй като счетоводните ви документи ще бъдат прехвърляни от вашите служители към

  Започват проверки от Еврокомисията за данъчна дискриминация в държавите членки на ЕС

  Преди няколко дни Европейската комисия за зашита на гражданите обяви, че започва проверки за данъчна дискриминация на мобилните граждани в Европейския съюз. Тази проверка се налага, за да се защитят мобилните граждани, които работят на територията на държавите членки на ЕС.

  Да разясним какво означава това?

  Знаете, че всеки гражданин на страна членка на Европейския съюз има право да работи в която страна членка има желание. Тази част от гражданите, които работят на територията на друга страна членка се наричат мобилни граждани на ЕС.

  Тъкмо заради тяхната защита от данъчна дискриминация Еврокомисията организира и провежда тази инициатива.

  Мобилността на гражданите на ЕС е сред основните фактори за увеличаване на заетостта и растежа в икономиката в Европа и поради това е от изключителна важност тези граждани да бъдат защитени.

  Все още обаче се забелязва дискриминация по отношение на тези граждани, които срещат пречки да отидат в друга държава членка на Европейския съюз, за да работят.

  Според Европейската комисия трябва да се извърши задълбочена проверка на данъчните закони на страните членки на ЕС, за да се установи съществуват ли законови пречки или не.

  Ако бъдат установени такива нарушения, то тези държави могат да бъдат изправени и пред Европейския съд за защита на гражданите.

  Според Алгирдас Шемета, еврокомисар по въпросите на данъчно облагане – „Правилата на Европейския съюз са ясни и в един общ пазар всички граждани имат равни права и трябва да бъдат третирани еднакво“.

  Акцентът на европроверката ще бъда насочен към работещите граждани, но ще се проверят и неикономически активните лица.

  За нас, като държава, която е част от Европейския съюз тази проверка е от голямо значение, тъй като все по – голяма част от нашите граждани се превръщат в мобилни граждани на ЕС.

  Ще следим за развитието и резултатите от тази инициатива на Еврокомисията и ще ви уведомяваме как протича проверката за данъчна дискриминация у нас.

  Надяваме се, да ви бъдем от помощ, ако и вие сте сред мобилните граждани на Европа или възнамерявате да напуснете страната ни, за да работите някъде другаде в рамките на Европейския съюз.

  Финансов одит – какво представлява, защо се извършва и кой подлежи на финансов одит

  Преди няколко дни Европейската комисия за зашита на гражданите обяви, че започва проверки за данъчна дискриминация на мобилните граждани в Европейския съюз. Тази проверка се налага, за да се защитят мобилните граждани, които работят на територията на държавите членки на ЕС.

  Да разясним какво означава това?

  Знаете, че всеки гражданин на страна членка на Европейския съюз има право да работи в която страна членка има желание. Тази част от гражданите, които работят на територията на друга страна членка се наричат мобилни граждани на ЕС.

  Тъкмо заради тяхната защита от данъчна дискриминация Еврокомисията организира и провежда тази инициатива.

  Мобилността на гражданите на ЕС е сред основните фактори за увеличаване на заетостта и растежа в икономиката в Европа и поради това е от изключителна важност тези граждани да бъдат защитени.

  Все още обаче се забелязва дискриминация по отношение на тези граждани, които срещат пречки да отидат в друга държава членка на Европейския съюз, за да работят.

  Според Европейската комисия трябва да се извърши задълбочена проверка на данъчните закони на страните членки на ЕС, за да се установи съществуват ли законови пречки или не.

  Ако бъдат установени такива нарушения, то тези държави могат да бъдат изправени и пред Европейския съд за защита на гражданите.

  Според Алгирдас Шемета, еврокомисар по въпросите на данъчно облагане – „Правилата на Европейския съюз са ясни и в един общ пазар всички граждани имат равни права и трябва да бъдат третирани еднакво“.

  Акцентът на европроверката ще бъда насочен към работещите граждани, но ще се проверят и неикономически активните лица.

  За нас, като държава, която е част от Европейския съюз тази проверка е от голямо значение, тъй като все по – голяма част от нашите граждани се превръщат в мобилни граждани на ЕС.

  Ще следим за развитието и резултатите от тази инициатива на Еврокомисията и ще ви уведомяваме как протича проверката за данъчна дискриминация у нас.

  Надяваме се, да ви бъдем от помощ, ако и вие сте сред мобилните граждани на Европа или възнамерявате да напуснете страната ни, за да работите някъде другаде в рамките на Европейския съюз.

  Манипулират ли се финансовите отчети и защо?

  За това, колко е важна счетоводната професия няма да говорим, тъй като мислим, че няма човек, който да не е наясно, че без тази професия обществото ни изобщо няма да е същото. Без да знаем и да сме наясно какво е финансовото ни състояние, било индивидуалното или фирменото би било немислимо, тъй като просто няма да можем да водим бизнеса си правилно.

  В този материал ще говорим за това манипулират ли се счетоводните отчети и защо.

  За съжаление, колкото е да не ни се иска да повярваме, и в страната ни съществува такава порочна практика. Все по – масова практика става съзнателната манипулация на счетоводните отчети, нещо което би трябвало да е недопустимо за нито един уважаващ себе си и обичащ професията си счетоводител.

  За да не изгубят клиент, счетоводните къщи се примиряват с настояванията на мениджърите на някой от фирмите и скрити под определението „управление на финансовия резултат“ откровено манипулират финансовите отчети.

  Каква е ползата от тази манипулация?

  Най – често фирмите искат да се манипулират финансовите им резултати, когато:

  Имат нужда да бъдат представени в по – благоприятна светлина и с по – голям оборот, от колкото са в действителност или когато искат да скрият реалните си капитали.

  В първия случай ( на завишаване на финансовите резултати ) манипулациите се извършват, за да могат да компаниите да получат по – голям кредит от някоя банкова организация или институция, ако искат да участват в конкурси по обществени поръчки, за да привлекат нови инвеститори и други.

  Счетоводните манипулации, които се извършват в обратна посока ( намаляване на финансовите резултати ) се предприемат най – често, когато се цели: да се плати по – малък размер данъци, ако предстои приватизация, ако се цели да се повлияе върху цените на ценните книжа на компанията, които са в момента на фондовата борса и други.

  Каквито и да са причините за тези манипулации, то трябва дебело да подчертаем, че това е порочна практика, която не прави чест нито на счетоводителите и счетоводните къщи, които ги извършват, нито на собствениците на компании, които ги изискват от тях.

  Недопустимо е, счетоводител, които обича и се гордее с професията си и иска да я практикува с чест, да извършва финансови манипулации, без значение колко е голям клиента, който ги изисква от него.

  Какво трябва да знаем за осигурителния стаж?

  Какво е осигурителен стаж?

  Това е периода, за който са внесени дължимите според чл.4, ал.1 и 2, и ал.3, 4 и 5 от Кодекса за социално осигуряване вноски. За лицата, които се самоосигуряват, това е времето, за което са внасяли сами своите осигуровки.

  За осигурителен стаж се счита и времето, в което се ползва платен и неплатен годишен отпуск при временна нетрудоспособност, за отглеждане на дете, при бременност, неплатен 30 дневен годишен отпуск за една календарна година, пред което лицето е получавало обезщетение за безработица и т.н.

  За стаж се зачита и периода, в което лицето не е работило поради следните причини:

  • Незаконно отстраняване от работа от страна на работодателя;
  • Уволнение, което е признато като незаконно от компетентните органи;
  • Уволнение, тъй като лицето е било задържано, но после оправдано от компетентните органи;
  • Времето, в което трудоустроеното лице не е работило, тъй като не му е била предоставена подходяща работа;
  • Времето, в което лицето е получавало обезщетение за безработица по чл.222, ал1 от Кодекса на труда.

  Има ли разлика между осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване и трудов стаж по Кодекса на труда?

  Да, разлика има и сега ще разясним каква е тя.

  Според Кодекса на труда за трудов стаж се счита времето, през което служителят или работникът е изпълнявал своите трудови задължения в установени трудови взаимоотношения, както и времето в което лицето е работило като държавен служител.

  За трудов стаж се счита и времето, в което лицето е работило в чужда страна, членка на ЕС или държава, която е страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство.

  Зачита се и трудов стаж, ако лицето е работило в Швейцария или е заемало длъжност в някоя от институциите на Европейския съюз

  Сам по себе си трудовия стаж е юридически факт, който дава възможност на служителя или работника да се възползва от ползването на платен годишен отпуск, допълнително възнаграждение за придобит професионален опит, обезщетение при прекратяване на трудовите взаимоотношения поради болест, излизане в пенсия и други.

  Осигурителния стаж е регламентиран от чл.9 и чл.9а от Кодекса за социално осигуряване и е от значение за осигурителните права на служителя или работника. Осигурителния стаж е важен за лицата в случаите, когато трябва да получат парични обезщетения за безработица, обезщетения за временна нетрудоспособност или когато трябва да излязат в пенсия.

  Какво е патентен данък и кой трябва да го плаща?

  Патентния данък е местен данък, което значи, че декларациите за този данък се подават в общината, където е позициониран обекта.

  С облагане на патентен данък подлежат всички физически лица и собственици на ЕТ, които имат реализиран оборот от 5 000 лв. за предната година и които се са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност.

  Когато едно физическо лице или едноличен търговец извършва патентна дейност, то е задължено да подаде данъчна декларация в срок до 31 януари на текущата година. Подаването на декларацията става както споменахме малко по – горе в материала в общината, където се намира обекта. Ако физическото лице започне да извършва патентна дейност след 31 януари, то тогава е задължено да подаде данъчна декларация преди започване на дейността.

  Патентния данък се формира и плаща отделно за всяка дейност, която извършва физическото лице, т. е. ако извършва няколко дейности трябва да плати за всяка дейност различен патентен данък. Важно е да се знае обаче, че е възможно патентния данък да е различен като стойност за една и съща дейност, тъй като в рамките на една община в различните зони могат да се определят различни стойности на данъка.

  Този местен данък се внася в общината, на чиято територия се намира обекта. Плащането се извършва на четири равни вноски ( на тримесечие). Ако физическото лице внесе своята декларация до 31януари през текущата година и го плати в срок ползва отстъпка от 5 %.

  Обикновено физическите лица, %D

  Нова разпоредба в Кодекса за социално осигуряване от 2014 година

  2014 година започна с промяна и в Кодекса за социално осигуряване, където от 01.01.2014 година влиза в сила нова разпоредба, според която се дава право на обезщетение при осиновяване на деца от 2 до 5 годишна възраст. Важно е да се знае обаче, че право на това обезщетение имат осиновители, които са предприели пълно осиновяване на децата.

  Обезщетението при осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст ще бъде в размер идентичен на този, който се отпуска и при обезщетенията за раждане и отглеждане на деца и ще се отпуска в деня, в който детето бъде предадено на своите осиновители. Новото обезщетение може да бъде получавано в срок от една календарна година, а право на него ще имат осиновителите, които спазят следните условия:

  • Осиновителя да е осигурен и да има стаж не по – малко от 12 месеца;
  • Да има разрешен отпуск по майчинство;
  • Да е осиновил дете преди 01.01.2014 година;

  Промяната в Кодекса за социално осигуряване е факт, но от НОИ подготвят и промяна в Кодекса за държавно осигуряване.

  За да могат осиновителите да се възползват от промяната в новите разпоредби за социално осигуряване е необходимо да попълнят заявления – декларации. Тъй като все още такива заявления – декларации няма изготвени, от 01.01.2014 година, със заповед на управителя на НОИ са утвърдени временни заявления – декларации, които могат осиновителите да попълнят, за да се възползват от обезщетението при осиновяване на деца от 2 до 5 годишна възраст.

  От НОИ уведомяват всички, които са заинтересовани, че такива заявления – декларации могат да бъдат изтеглени от официалната страница на Националния Осигурителен Институт – www.nssi.bg .

  С тези промени в Кодекса за социално осигуряване се дава шанс повече семейства да предприемат стъпки по осиновяване на деца в ранна детска възраст.

  Да си родител е не лека задача и голяма отговорност, а когато дадеш шанс на дете без родители и го основиш, отговорността е още по – голяма. Затова осиновителите не бива по никакъв начин да бъдат ощетявани, а да бъдат приемани наравно със семействата, които имат собствени рожби.

  Ако и на вас ви предстои да направите важната стъпка и да осиновите дете, то е добре да сте запознати с всички промени в Кодекса за социално осигуряване. За подборна информация можете да се обърнете към регионалния клон на НОИ или да се консултирате с вашите счетоводители или адвокати.

  Промяна в изчисленията за майчински в сила от 01.01.2014 година

  Няма жена, която да не иска да стане майка. Няма и семейство, за което децата да не са най – големия и скъпоценен дар. Икономическата обстановка в страната ни през последните години обаче е такава, че вместо да се увеличава, прирастът на населението намалява драстично.
  Едни от основните фактори, които оказват негативно влияние върху увеличаването на раждаемостта са: икономическата криза, стагнацията и недостатъчната помощ от страна на държавата, която не може да осигури нито достатъчно средства за детски надбавки, нито достатъчно средства за майчински.
  През годините изчисленията върху парите, които определяха колко и в какъв период да получават майките, за да отглеждат своите малки съкровища се променяха многократно. В началото на 2014 година предстои отново промяна в тези изчисления.
  Според внесените промени в Закона, от 01 януари 2014 година майките ще трябва да доказват стаж вместо както до сега 24 месеца назад, само 18 назад ( година и половина ).
  До сега размерът на майчинството се изчисляваше на база доходите на бъдещата майка за две години назад, което беше доста дълъг период, тъй като икономическата обстановка и безработицата в страната са доста високи.
  От тези промени в изчисленията на размера на майчинството обаче ще могат да се възползват само майките, на които 45 дневния болничен за раждане е започнал през 2014 година.
  Според вносителите на промените в изчисленията на майчинските, месечното обезщетение за отглеждане на дете ще се увеличи средно с около 12 лева месечно.
  Дали това е достатъчно? Едва ли! Но все пак тези промени могат да дадат по – големи шансове на бъдещите майки да получават майчински в по – голям размер, отколкото до сега и да гледат малко по – спокойно децата си.

  Да се надяваме, че промяната в изчисленията на майчинските ще бъде приета и бъдещите родители ще могат да се радват на своите деца, без да се притесняват, че средства липсват.
  Разбира се, само с тази промяна положението на майките с малки деца няма да се оправи, но и лъч надежда да има все е нещо.
  Колкото до промяната в детските надбавки, надяваме се и тя да се случи в най – скоро време, защото всички знаем, че децата са бъдещето на всяка една нация по света.
  Ако и на вас ви предстои да станете майка, можете да се информирате по – подробно за промените в изчисленията на майчинските от страницата на НОИ или да се обърнете към вашите счетоводители.

  Таванът на пенсиите през 2014 г. може да се вдигне на 960 лв.

  Експертите предлагат максималната пенсия да бъде 40% от максималния осигурителен доход, който през 2014 г. ще бъде 2400 лв. Сега съотношението е 35%. На заседанието социалният министър Хасан Адемов е коментирал, че ще приеме решението на експертите, разказаха участници. Двете партии в управлението обаче засега реагират предпазливо. Ясно е само, че решението ще бъде политическо.
  Най-високата пенсия в България може да доближи знаменателния праг от 1000 лв. за първи път следващата година. Това ще стане, ако политиците приемат предложението на експертите от съвета по пенсионна реформа таванът на пенсиите да се вдигне от 770 на 960 лв. от 2014 г. Вариантът е избран с пълно единодушие на заседание късно в сряда.
  Ощетени от тавана на пенсиите в момента са 53 000 пенсионери. Предложението на експертите би извадило от тази категория 2/3 от тях. Според разчети за падането на тавана за всички пенсии ще са необходими 125 млн. лв. на година. В близките дни ще стане ясно колко точно средства ще са нужни при варианта с максимална пенсия от 960 лв. Предварителните разчети бяха, че допълнителните разходи на НОИ ще са около 83 млн. лв. на година. Осигурителният институт обаче продължава да разработва и други варианти, които включват падането на тавана за всички, но чрез преизчисляване на старите пенсии по нова формула. Целта е чрез нея да се премахне благоприятното влияние на годините отпреди реформата.
  „Всички смятат, че таванът трябва да падне, за да се върне доверието в пенсионната система, но така пък ножицата между минималната пенсия (в момента 150 лв.) и максималната ще стане много голяма. Социалният министър Хасан Адемов повтаря – аз съм на същото мнение, че не можем да постигнем справедливост, но въпросът е да постигнем най-малката несправедливост“, обясни Гьоков. Но уточни, че не може да каже как ще гласува в парламента, тъй като ще има политическо решение, което ще бъде повлияно от експертните предложения, но и от предизборните ангажименти на БСП.
  „Трябва да се направят разчети дали няма да има по-сериозни проблеми с бюджета на НОИ. Вероятно ще се наложи увеличение на парите и за други сектори, което означава по-внимателна преценка към мерки, свързани с увеличаване на бюджетните разходи“, коментира на свой ред Алиосман Имамов от ДПС пред „Сега“. Според него дебатът тепърва предстои, въпреки че вече е имало няколко работни срещи между БСП и ДПС по бюджета за 2014 г. „Основните политики не са очертани, има дискусии и за приоритетите в този бюджет“, поясни Имамов.

  Информация: www.segabg.com

  Какви са основните разлики между трудов и граждански договор?

  В последните години кризата се стовари върху всички области на икономиката и трудовите договори стават все по – неизгодни за работодателите. Все по – често се наемат хора на граждански договори, тъй като това е един от законовите начини работодателите да не са толкова ангажирани към служителите си.
  Какви са разликите между двата вида договори и защо гражданските договори представляват интерес и за двете страни – работник и работодател?
  Като за начало ще кажем, че гражданските договори са вид форма за непълна трудова заетост, но с гарантирани социални и здравни осигуровки.
  Гражданските договори съществуват само за периода, определен предварително в договора.
  При сключване на граждански договор служителите нямат право на болнични,  платен годишен отпуск и обезщетение при безработица;
  Гражданските договори са доста приемлив вариант в случаите, когато работодателите се нуждаят от допълнителен персонал за извършването на определена работа за определен период от време. С наемането на хора на граждански договор работодателите всъщност плащат само за свършената работа за този период.
  Съществуват няколко вида граждански договори:
  Според Закона за договорите и задълженията;
  Според Търговски закон.
  Най – съществената разлика между гражданския и трудовия договор е, че при трудовия служителя има точно определено работно място и време, докато при гражданския договор се определя единствено срока за изпълнение на задачата или поръчката.
  Според данъчното и социалното осигуряване гражданските договори биват два основни вида:
  Договори ( граждански ) за управление и контрол;
  Договори ( граждански ) за извършване на услуги.
  Двата вида договори имат както своите общи елементи, така и различия.
  Общото между двата вида граждански договори е, че и при двата договора се признава само осигурителен стаж. Тъй като гражданските договори не са регламентирани от Кодекса на Труда, времето през което служителя/работника е нает на такъв договор не се признава за трудов стаж, както и няма право да ползва болнични и платени годишни отпуски.
  Разликите между двата вида граждански договори са няколко основни, като най – важната от тях е, че при гражданските договори за управление и контрол размера на осигуровките са за всички осигурителни рискове, докато при договор за извършване на услуги с полагане на личен труд, на лицата сключили такива договори не се внасят задължителните осигуровки за безработица и майчинство.

  В последните години кризата се стовари върху всички области на икономиката и трудовите договори стават все по – неизгодни за работодателите. Все по – често се наемат хора на граждански договори, тъй като това е един от законовите начини работодателите да не са толкова ангажирани към служителите си.
  Какви са разликите между двата вида договори и защо гражданските договори представляват интерес и за двете страни – работник и работодател?
  Като за начало ще кажем, че гражданските договори са вид форма за непълна трудова заетост, но с гарантирани социални и здравни осигуровки. Гражданските договори съществуват само за периода, определен предварително в договора. При сключване на граждански договор служителите нямат право на болнични,  платен годишен отпуск и обезщетение при безработица;Гражданските договори са доста приемлив вариант в случаите, когато работодателите се нуждаят от допълнителен персонал за извършването на определена работа за определен период от време. С наемането на хора на граждански договор работодателите всъщност плащат само за свършената работа за този период.Съществуват няколко вида граждански договори: Според Закона за договорите и задълженията; Според Търговски закон.Най – съществената разлика между гражданския и трудовия договор е, че при трудовия служителя има точно определено работно място и време, докато при гражданския договор се определя единствено срока за изпълнение на задачата или поръчката.
  Според данъчното и социалното осигуряване гражданските договори биват два основни вида: Договори ( граждански ) за управление и контрол; Договори ( граждански ) за извършване на услуги.
  Двата вида договори имат както своите общи елементи, така и различия.Общото между двата вида граждански договори е, че и при двата договора се признава само осигурителен стаж. Тъй като гражданските договори не са регламентирани от Кодекса на Труда, времето през което служителя/работника е нает на такъв договор не се признава за трудов стаж, както и няма право да ползва болнични и платени годишни отпуски.Разликите между двата вида граждански договори са няколко основни, като най – важната от тях е, че при гражданските договори за управление и контрол размера на осигуровките са за всички осигурителни рискове, докато при договор за извършване на услуги с полагане на личен труд, на лицата сключили такива договори не се внасят задължителните осигуровки за безработица и майчинство.