Скорошни коментари

  Archive for април, 2013

  При какви условия дарители могат да ползват данъчни облекчения?

  Всеки, който иска да направи дарение вече може да получи данъчни облекчения до 65%, ако спази определени условия. Дарителите в страната са все още сравнително малък процент в сравнение с останалите страни, тъй като до сега съществуваха множество пречки поради неуредените до този момент законови рамки или поради липсата на облекчения при дарения.

  За да стимулират даренията от физически лица и юридически фирми, НАП заедно с Българския дарителски форум организират национална кампания за насърчаване на гражданите и юридическите лица към участие в различни дарителски кампании и частни дарения.

  Какви облекчения могат да получат фирмите и физическите лица, ако станат дарители?

  Тъй като се знае, че доходите на гражданите в страната се облагат с 10% от дохода, това означава, че при дарение дължимия данък може да спадне до 65%.

  При какви условия може да бъде намален данъка при дарение?

  • Ако дарението се извърши към Центъра за лечение на деца или „Фонд за асестирана репродукция” данъчната основна се намаля с 50%.

  • С до 15% могат да намалеят данъците, ако дарението е направено в полза на изкуството и културата, т. е даренията са в полза на създаване, подкрепа, популяризиране и съхранение на произведения на културата във всичките и форми.

  • До 5 % е облекчението, ако дарението е направено в полза на здравни и лечебни заведения, Агенцията по социално подпомагане, Фонд”Социална закрила”, специализирани институции за социални услуги, домове за възрастни хора, детски ясли, градини, училища, институции за отглеждане на деца, лишени от родителски грижи и други.

  • От 5% данъчно облекчение могат да се възползват и гражданите и юридическите лица, ако дарението им е направено към Агенцията за хората с увреждания, специализирани предприятия на хората с увреждания, читалища, други културни институции, Българския червен кръст и други.

  • Облекчение при дарение се ползва и когато дарението е направени към УНИЦЕФ, комуни за лечение от наркозависимост и т. н.

  Освен облекчения, върху дарения направени на територията на страната, такива могат да се получат и ако даренията са извършени в полза на лица и институции от Европейския Съюз, като за целта към декларацията е необходимо да се приложи официален документ, който да удостоверява какъв е статутът на този, в чиято полза е дарението.

  Данъчните облекчения могат да се ползват след подаване на задължителната данъчна декларация за доходите.

  От НАП ( Национална Агенция за приходите) и Българския дарителски форум се надяват, чрез данъчните облекчения да се стимулира дарителската кампания в страната.

  Кои физически лица за задължени да подадат декларация Образец 4001 за дължими данъци?

  Ако сте собственик на фирма или самоосигуряващо се лице и изплащате на физически лица доходи, които са в извън трудовите договори е добре да знаете, че сте задължени да подадете декларация за дължими данъци.

  Такава декларация са длъжни да подават и компании и самоосигуряващи се лица, които плащат различни доходи по извънтрудови отношения, получават допълнителни финансови средства от наем, упражняват свободни професии и други.В тези случаи фирмите и самоосигуряващите се лица са длъжни да декларират в НАП дължимите данъци до края на месеца, който следва тримесечието, през което е получен доходът.

  Декларация по чл. 201, ал.1 от ЗКПО и чл. 55, ал.1 по ЗДДФЛ за дължими данъци се представя в НАП и за данъци, които са удържани върху доходите на чужди граждани, които са получили различни възнаграждения за извършване на услуги, доходи от лихви, стипендии, неустойки, обезщетения и други. Read the rest of this entry »

  Защо ни е необходима регистрация на фирма и какви са основните видове регистрации?

  Ако решите да развивате собствен бизнес трябва да сте наясно, че без регистрация на фирма няма да успеете. Това не е защото вие сте неспособни да се справите, а защото такива са законите на страната. Ако искате да си нямате проблеми с данъчните и да развивате бизнеса си законно, единствено регистрацията на фирма ще ви помогне.

  Добре е да знаете, че съществуват различни видове търговски дружества, така че преди да предприемете каквото и да е по регистрация на компанията си е хубаво да сте наясно каква точно искате да е вашата компания.

  Другото, което трябва да знаете, е, че както всяко друго нещо в света и за да регистрирате фирма ще ви трябват финансови средства и начален капитал.

  Да разгледаме сега накратко, кои са най — популярните видове регистрации на фирми.

  ЕТ—Фирма Едноличен търговец.

  Тази форма на регистрация ще ви свърши работа, ако сте решили да развивате малък бизнес. За регистрация на ЕТ не се изисква голям начален капитал, задължителните държавни такси са около 30 лв. и ако решите в последствие да закриете фирмата процедурата по ликвидация е доста по — бърза в сравнение с другите видове регистрация на компании.

  Това, което може да се спомене като недостатък на този вид регистрация е, че едноличния търговец. отговаря за натрупаните задължения на компанията с личното си имущество.

  ООД — Дружество с Ограничена Отговорност

  Тази регистрация е една от предпочитаните форми на регистрации, тъй като при ООД се изисква сравнително малък начален капитал, а отговорността за задълженията на компанията е ограничена само до размера на внесения начален капитал във фирмата. При ООД собственици на фирмата могат да бъдат две или повече лица, като всеки от съдружниците е задължен да внесе начален капитал, като на тази база получава дял от собствеността и печалбите на дружеството. Тази форма е много подходяща, ако искате да развивате малък или среден бизнес.

  ЕООД — Това е капиталово дружество, което е създадено от едно юридическо или физическо лице, което е собственик на целия капитал на компанията. При регистрация на фирма ЕООД, собственика на дружеството е ограничено отговорен за задълженията на дружеството само до размера на внесения първоначален капитал в него.

  АД — Акционерно дружество.

  При тази форма на регистрация на фирма е важно да се знае, че капиталът на дружеството е разделен на акции, участниците в него се наричат акционери и са ограничено отговорни към задълженията на дружеството само до размера на внесения първоначален капитал. Тази форма на регистрация се препоръчва, ако ще развивате крупен бизнес.

  Няколко лесни начина за регистрация на фирма

  Предполагам знаете, че ако искате да развивате някакъв вид дейност на територията на страната ще ви трябва регистрация на фирма. Това каква фирма ще регистрирате, е въпрос на ваш личен избор и ние няма да се спираме на това, но искаме да поговорим за това как бихте могли, без да губите от времето си да извършите регистрацията на новата си компания.

  Ако допреди няколко години се налагаше желаещите да регистрират собствена фирма да попълват документи, да внасят задължителните такси и да се редят на опашки да подават собственоръчно документи за регистрация, днес това изобщо не е наложително, тъй като съществуват много по — бързи и лесни начини за регистрация на фирма.

  Най-бързо и лесно можете да регистрирате компанията си като се обърнете към някоя адвокатска или счетоводна кантора, които предлагат такива услуги.

  Какво ще спечелите, ако се обърнете към професионалистите?

  • Не губите никакво време да се занимавате с всички досадни, но задължителни подробности по регистрацията. Просто откривате най — подходящата според вас адвокатска или счетоводна кантора и оставяте всичко на тях.

  • Ако не ви е много ясно каква точно фирма трябва да регистрирате, специалистите ще ви помогнат, като ще ви изложат както предимствата, така и недостатъците на всяка една форма на регистрация.

  • Наемайки адвокатска или счетоводна къща да извърши регистрацията на фирмата ви няма опасност да сбъркате нещо при попълване на документите ( нещо, което доста често се случва, ако се пробвате сами). Предполагам знаете, че ако сбъркате при попълването на документите ще трябва да започнете процедурата отначало, като задължителната такса, която сте платили няма да ви бъде върната.

  Ако пък се намирате извън страната примерно или имате други спешни ангажименти и не можете да отидете на място, можете да пробвате дистанционна регистрация на фирма. За целта е достатъчно да изберете отново адвокатска или счетоводна къща и да им предадете нужните документи за извършването на регистрацията.

  Ако се нуждаете от спешна регистрация на фирма, отново познатите ви вече адвокатски кантори и счетоводни къщи могат да ви помогнат. Почти всички компании, които предлагат такива услуги предлагат и спешна регистрация на фирма, така че няма да имате никакъв проблем, след като се свържете с нужната ви кантора и изложите проблема си да имате регистрирана фирма в рамките на 2 – 3 дни.

  Както виждате, днес можете много бързо и лесно да регистрирате компанията си, без да се ядосвате и без да губите от ценното си време — просто оставяте всичко на професионалистите и няма да имате никакви проблеми.