Скорошни коментари

  Archive for the ‘Развитие’ Category

  Мъжете имат право на отпуск, когато им се роди дете

  Фокусирано върху проблемите на майките, обществото често пренебрегва бащите и техните права, при раждането на децата им. Повечето мъже изобщо не правят постъпки, за да получат полагащите им се обезщетения и отпуски. Все пак, в последните години се увеличава броят на бащите, поискали отпуск за отглеждане на дете, като така намират решение на доста сложни семейни проблеми. За да има правото на платен отпуск по майчинство, бащата трябва да отговаря на определени условия. Първото е да е осигурен за всички рискове 12 месеца преди датата на раждане на детето. Второто важно условие е работодателят да е съгласен и да разреши ползването на такъв отпуск. Кодексът на труда дава основание за искане на отпуск по бащинство чрез новата ал. 7, чл. 163.

  Отпускът по бащинство може да се ползва след навършване на шестмесечна възраст на детето, ако майката е съгласна. Когато бащата поеме грижите за детето, майчинството на майката се прекратява. Бащите могат да получават отпуск и обезщетение за остатъка от времето до 410 дни, като родителите могат да решат по всяко време отново майката да излезе в отпуск, ако това е по-изгодно за домакинството. Докато е в отпуск за гледане на дете на бащата се води трудов стаж, а обезщетението е едно и също за всички, които ползват отпуск по майчинство.

  За много семейства прехвърлянето на майчинството е решение на финансовите проблеми, възникващи още по-остро след раждането на дете. Освен бащата, в майчинство може да излезе член на семейството, стига да е работещ, осигурен за всички рискове, а не пенсионер или студент. С тази възможност семействата могат да бъдат по-гъвкави и да се справят по-добре с финансовите проблеми. Мъжът може да получи правото да отглежда детето си дори и да няма граждански брак с майката. Законът позволява на бащата да получава отпуски и обезщетения за дете до 2 години и ако по трагично стечение на обстоятелствата майката не може да се грижи за детето си – разболее се тежко или почине.

  Семейните проблеми често са объркани и сложни, но с разумно използване на законовите възможности, се намират решения, с които се улесняват родителите при раждането на децата им. Например всеки работещ и осигурен баща има право на 15 дни отпуск непосредствено след раждането на бебето. През това време той получава 90% от брутното си възнаграждение. За съжаление, много бащи срещат трудности в комуникацията с фирменото счетоводство, когато предявят искане да ползват правото си, тъй като процедурата е доста усложнена. Добре е мъжете да се информират предварително за нужните документи, за да ги изискват от болницата още при раждането на детето. Така ще спестят доста нерви на себе си и на счетоводителя, който се занимава със случая.

  Какво представляват активите на едно предприятие?

  Счетоводните термини, които се използват понякога са доста неразбираеми от хората, които не са запознати с дейността на счетоводните къщи, което е напълно разбираемо предвид факта, че не всеки може да разбира от всичко на този свят.
  В тази публикация ще се опитаме много набързо да ви разясним по възможно най – лесния и опростен начин какво означава терминът „активи на едно предприятие“
  Активите, казано на езика на лаиците са всички придобити от фирмата или предприятието ресурси ( стопански и финансови средства) получени в резултат от различни сделки. Под „активи“ се разбират:

  • Всички ресурси, които са собственост на съответното предприятие и които в момента на дейността на предприятието изпълняват конкретна роля. За пояснение: „активи“ са всички машини, собствени производствени помещения и други, които са собственост на предприятието и благодарение на които компанията може да извършва своята дейност.
  • Активи се наричат и всички вземания и постъпления ( финансови) от компанията към трети лица;
  • Всички финансови, стопански или трудови разходи, които са направени от предприятието, за да може то да развива дейността си по – добре също се наричат активи;
  • Към активите спада и интелектуалния труд. Без значение, че интелектуалния труд няма реална видима форма, той има потребителска и разменна форма, което го прави ценен актив на всяко едно предприятие.

  В зависимост от своята функционалност активите се делят на две основни групи:

  • Дълготрайни активи;
  • Краткотрайни активи.

  Разликата между двете групи активи е, че дълготрайните участват многократно в дейността на предприятието и тяхната ликвидност е бавна, докато краткотрайните активи са активи, които обслужват дейността на компанията са за сравнително кратък период от време и променят своята форма.Тяхната ликвидност е по – бърза и обикновено краткотрайните активи представляват: краткосрочни инвестиции, разходи, краткосрочни вземания и други.
  Дълготрайните активи от своя страна се делят на:

  • амортизуеми;
  • неамортизуеми активи.

  Основната разлика между тях е, че при амортизуемите активи има процес на остаряване, износване и други, което значително намалява цената им, докато при неамортизумените дълготрайни активи това не се случва. Неамортизуемите дълготрайни активи се наричат още „дълготрайни финансови активи” и се изразяват най-вече под формата на ренти, лихви, дивиденти и т.н.

  Няколко лесни начина за регистрация на фирма

  Предполагам знаете, че ако искате да развивате някакъв вид дейност на територията на страната ще ви трябва регистрация на фирма. Това каква фирма ще регистрирате, е въпрос на ваш личен избор и ние няма да се спираме на това, но искаме да поговорим за това как бихте могли, без да губите от времето си да извършите регистрацията на новата си компания.

  Ако допреди няколко години се налагаше желаещите да регистрират собствена фирма да попълват документи, да внасят задължителните такси и да се редят на опашки да подават собственоръчно документи за регистрация, днес това изобщо не е наложително, тъй като съществуват много по — бързи и лесни начини за регистрация на фирма.

  Най-бързо и лесно можете да регистрирате компанията си като се обърнете към някоя адвокатска или счетоводна кантора, които предлагат такива услуги.

  Какво ще спечелите, ако се обърнете към професионалистите?

  • Не губите никакво време да се занимавате с всички досадни, но задължителни подробности по регистрацията. Просто откривате най — подходящата според вас адвокатска или счетоводна кантора и оставяте всичко на тях.

  • Ако не ви е много ясно каква точно фирма трябва да регистрирате, специалистите ще ви помогнат, като ще ви изложат както предимствата, така и недостатъците на всяка една форма на регистрация.

  • Наемайки адвокатска или счетоводна къща да извърши регистрацията на фирмата ви няма опасност да сбъркате нещо при попълване на документите ( нещо, което доста често се случва, ако се пробвате сами). Предполагам знаете, че ако сбъркате при попълването на документите ще трябва да започнете процедурата отначало, като задължителната такса, която сте платили няма да ви бъде върната.

  Ако пък се намирате извън страната примерно или имате други спешни ангажименти и не можете да отидете на място, можете да пробвате дистанционна регистрация на фирма. За целта е достатъчно да изберете отново адвокатска или счетоводна къща и да им предадете нужните документи за извършването на регистрацията.

  Ако се нуждаете от спешна регистрация на фирма, отново познатите ви вече адвокатски кантори и счетоводни къщи могат да ви помогнат. Почти всички компании, които предлагат такива услуги предлагат и спешна регистрация на фирма, така че няма да имате никакъв проблем, след като се свържете с нужната ви кантора и изложите проблема си да имате регистрирана фирма в рамките на 2 – 3 дни.

  Както виждате, днес можете много бързо и лесно да регистрирате компанията си, без да се ядосвате и без да губите от ценното си време — просто оставяте всичко на професионалистите и няма да имате никакви проблеми.

  Как да изберем кой да управлява счетоводството ни?

  Сигурни сме, че сте наясно, че един от основните ключови елементи, който може да осигури просперитет на компанията ви е избора на подходяща счетоводна кантора.

  Лесно е да се каже, че трябва да откриете такава кантора, но дали наистина е много лесно да изберете най-удачната счетоводна къща за вашата фирма?

  Вярно е, че в последните години на пазара се появиха много и различни счетоводни къщи и счетоводители, които работят на свободна практика и това е добре, тъй като имате избор, но понякога от прекомерно големия избор се ражда и хаоса.

  Тогава какво трябва да направите, за да изберете фирма, която да поеме счетоводството ви, без да се притеснявате, че сте попаднали на неподходящата?

  В страната ни има наистина голямо разнообразие от счетоводни фирми, но ако приемем, че вие развивате малък или среден бизнес е добре да се насочите към счетоводни кантори, които обслужват точно този бизнес. Обикновено тези счетоводни къщи разполагат с няколко служители и са специализирани във водене на счетоводството на малки и средни компании, еднолични търговци и самоосигуряващи се лица.

  След като вече знаете какво да търсите следва момента, в който да изберете конкретна счетоводна кантора.

  Този етап изисква малко повече време, за да можете да се ориентирате в множеството счетоводни кантори, които ви предлагат на пръв поглед изключително голям брой услуги на високо професионално ниво.

  Какво е важно за вас в случая и на какво трябва да обърнете внимание?

  •За да сте спокойни, че счетоводството ви е водено професионално, счетоводителите, които ще го поемат, е добре да имат поне няколко години опит в сферата, в която развивате бизнеса си, за да са наясно с него и да са в състояние да ви дадат адекватни и навременни съвети, когато се нуждаете от тях.

  •Добрият счетоводител трябва да може не само да води добре счетоводството ви, но да ви обясни на понятен за вас език защо е необходимо да се извършват определени дейности, кое е по — изгодно за вас и т.н., и т. н.

  •Личната среща със счетоводителя ви е добра идея, тъй като на място, очи в очи можете да му зададете всички вълнуващи ви въпроси и да видите неговата реакция. Срещата е задължителна и за да разберете дали счетоводителите, които искате да наемете да поемат вашето счетоводство са наистина загрижени за вас, а това може да се усети само ако лично посетите счетоводната кантора.

  Ако следвате тези не толкова сложни съвети можете без притеснения да откриете подходящата счетоводна кантора, която ще бъде вашия неизменен и верен спътник по пътя към успеха ви. Късмет в избора!

  4 млн. лв. за обучения в сферата на одита от ОПАК

  На провелия се в края на миналия месец нформационен ден по ОПАК, ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” Моника Димитрова-Бийчър съобщи, че обученията на служителите в администрацията са важен приоритет, за да се предоставя по-качествен продукт на обществото и бизнеса.

  За целта ОПАК финансира проекти за обучения в сферата на одита и контрола, сигурността на информацията, управлението на бедствия и аварии. Моника Димитрова-Бийчър посочи още, че важността на такива инициативи се вижда в кризисни ситуации, когато е трудно да се реагира. Затова има нужда от подобни обучения. Общият бюджет на процедурата е 4 млн. лева, но той може да бъде увеличен при необходимост и голям интерес. Минималният размер на проектите е 250 хил. лв. и няма ограничение за максимален праг.

  Целта е да се финансират най-качествените идеи, затова няма да бъдат отхвърляни проекти по показател бюджет, а при нужда недопустимите разходи ще бъдат съкращавани.

  Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.30 часа на 10.12.2012 г. (понеделник). Експертите от Управляващия орган на ОПАК съветват да не се чака последния момент за кандидатстване. Срокът за изпълнение на одобрените проекти е 18 месеца, а поради приключването на програмния период 2007 – 2013 г. няма да се толерира удължаване на сроковете по договорите.

  Ключови показатели за България от НСИ

  Националният статистически институт публикува Ключови показатели за страната към началото на април 2012г.

  1. Производство

  По предварителни оперативни данни брутният вътрешен продукт  (БВП)  през четвъртото тримесечие на 2011 г. възлиза на 19 465.4 млн. лв. по текущи цени.
  През януари 2012  г.  календарно изгладеният индекс на промишленото производство регистрира спад от 3.6% спрямо януари 2011  г.  (по предварителни данни). Намаление е отчетено в преработващата промишленост –  с 4.1%,  и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 3.1%, докато в добивната промишленост е отбелязано увеличение с 0.8%.
  2. Индивидуално потребление

  През януари 2012 г. общият показател на доверие на потребителите се понижава с 2.2  пункта спрямо октомври 2011 г., което се дължи на влошаване на потребителското доверие сред населението в градовете.
  През януари 2012  г.  оборотът в търговията на дребно, изчислен въз основа на календарно изгладени данни,  е с 2.6%  под равнището на същия месец от миналата година.
  За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2011  г.  се изразходват 73.1% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо съответното тримесечие на 2010  г.  е 1.0% .
  3. Инвестиции

  Брутообразуването в основен капитал през четвъртото тримесечие на 2011  г.  спрямо същия период на предходната година според сезонно изгладените данни намалява в реално изражение с 9.7%. Относителният дял на тази категория в БВП е 23.4%.
  4. Пазар на труда

  Намалява броят на заетите лица над 15 годишна възраст – през четвъртото тримесечие на 2011  г.  общият брой на заетите лица на възраст 15  и повече навършени години е 2 955.2 хил., а относителният им дял от населението на същата възраст – 45.7%.  В сравнение със същия период на 2010 г. броят им
  намалява с 68.5 хил.
  Според бизнес анкетите на НСИ през март  2012 г.  7.8%  от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.

  5. Международни трансакции

  Отчита се свиване на поръчките от чужбина. Преките чуждестранни инвестиции в страната са 44.2 млн. евро (0.1% от прогнозния БВП за 2012 г.) при 186.1 млн. евро (0.5% от БВП)  за януари 2011 година.

  Преките инвестиции в чужбина за януари 2012  г. пък са 6.8  млн.  евро при 13.1  млн.  евро за януари 2011 година.

  6. Цени

  Повишение на цените има във всички групи стоки, с изключение на  „свободно време,  развлечения и културен отдих”, „съобщения”, „жилищно обзавеждане,  домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома” и  „алкохолни напитки и тютюневи изделия”. Най-голямо увеличение е регистрирано в групата „здравеопазване” – с 6.8%.

  7. Парични и финансови показатели

  Обемът на вземанията по кредити на нефинансови предприятия и домакинства и НТООД през февруари 2012  г.  възлиза на 51.874  млрд.  лв. (64.5%  от прогнозния БВП за 2012  г.).  Годишният прираст на кредитите за нефинансовите предприятия през февруари е 4.8% при 4.7%  през предходния месец;  кредитите задомакинства и НТООД през февруари намаляват с 1.0%  спрямо същия месец на 2011  г.  при 0.8% годишен спад през януари 2012 година.

  Целият доклад на НСИ може да прочетете на http://www.nsi.bg/EPDOCS/KeyInd2012-04.pdf

  0.9% инфлация за февруари

  Националният статистически институт обяви инфлацията и индексите на потребителските цени за февруари 2012г.  Спрямо януари 2012г. индексът на потребителските цени е 100.9%. Спрямо декември миналата година инфлацията е 1.1%, а годишната инфлация за февруари 2012 г. спрямо февруари 2011 г. е 2.0%

  Спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили по следния начин:

  • хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.6%;
  • алкохолни напитки и тютюневи изделия – като миналия месец;
  • облекло и обувки – намаление с 2.5%;
  • жилища  (наеми,  текущ ремонт и поддържане),  вода,  електроенергия,  газ и други горива – увеличение с 1.2%;
  • жилищно обзавеждане,  домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – намаление с 0.6%;
  • здравеопазване – увеличение с 0.1%
  • транспорт – увеличение с 2.6%; 2
  • съобщения – като миналия месец;
  • свободно време,  развлечения и културен отдих –  цените остават на равнището от миналия месец;
  • образование – цените остават на равнището от миналия месец;
  • ресторанти и хотели – увеличение с 0.1%;
  • разнообразни стоки и услуги – намаление с 0.1

  Увеличили са се цените на следните хранителни продукти:ориз –  с 0.3%,макаронени изделия – с 0.2%, месо от едър рогат добитък – с 0.4%, птиче месо – с 0.1%, малотрайни

  колбаси – с 0.6%, риба и рибни продукти – с 0.4%, пресни млека – с 0.4%, кисели млека – с 0.7%,

  сирене – с 0.7%, яйца – с 9.5%, маргарин – с 1.7%, домати – с 2.5%, ябълки – с 5.6%, краставици – с

  22.5%, моркови – с 26.4%, зрял лук – с 1.6%, картофи – с 2.3%, зеле – с 58.4%, пипер – всички видове

  - с 21.0%, пресни зеленчукови подправки – с 5.4%, зрял боб – с 1.3%, захарни и шоколадови изделия

  - с 1.3%, плодови сокове, сиропи и нектари – с 0.8%, бира – с 0.6%, и други.

  Намалили са се цените на: брашно – с 3.1%, хляб

  -  с 0.4%,  свинско месо –  с 0.9%, млечни масла –  с 0.5%,  слънчогледово олио –  с 0.1%, нишесте и

  готови зърнени храни – с 0.4%, гъби – с 2.1%, захар – с 1.1%, кафе, чай и какао – с 1.2%, газирани

  безалкохолни напитки – с 0.4%, вина – с 0.5%, и други.

  По окончателни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2012 г. спрямо декември 2011 г. е 100.4%, а индексът на цените за малката кошница  (ИЦМК) за февруари 2012  г.  спрямо януари 2012 г. е 101.2%.

  Слаб растеж на българската икономика – под 2% за годината

  На 1 ноември 2011 г. Центърът за икономическо развитие (ЦИР) представи тримесечния си доклад Икономиката на България – октомври 2011 г., в който прогнозира растеж в диапазон 1-1.5% за третото тримесечие на 2011 г. и под 2% за годината, при заложен ръст 2,9 на сто, според приетия проект на бюджета.

  Данните показват, че в условията на всеобща финансова и икономическа криза, незасегнат у нас е само сектор „Финансови и застрахователни дейности“, който продължава да расте, макар и със забавящи се темпове. Растежът му за 2010 г., обаче, е едва 1.2%, което от своя страна сочи към скрити проблеми, които тепърва могат да се проявят.

  Растежът в аграрния сектор до средата на тази година, сравнена с миналогодишната, не е оптимистична. Слабо е вероятно да има растеж за годината, и ако такъв се реализира, той едва ли ще е повече от 2%.

  Очаква се устойчива стабилност на промишления сектор, макар и с понижаващи се растежи за годината – околко 7%.

  В строителството няма оптимитични прогнози за преминаване към устойчив растеж. Най-вероятно и 2011 г. ще завърши със спад, макар и по-малък отколкото през миналата година(16.7%).

  За групата „Търговия…Транспорт…Хотели…“ има индикации за по-високи темпове през третото и четвъртото тримесечие, с което годината да приключи с по-слаб от 2010 г. Растеж.

  Умереност и възможност за надвишаване на миналогодишния растеж отбелязва „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“.

  След огромния спад през първото тримесечие, сектор „Операции с недвижими имоти“ все пак излиза над нулата и на годишна и на тримесечна база.

  В групата „Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности“ очакваме спад на растежите на годишна база, но като цяло все пак е по-вероятно да има слаб растеж, за разлика от предходната година (с 4.2%).

  След изключително слабите растежи в първата половина на годината група „Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа“ не се очаква растеж за годината.

  „Култура, спорт и развлечения; други дейности; дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление; дейности на екстериториални организации и служби“ дава сериозни индикации за възстановяване на растежа, който да покрие миналогодишния спад.

  Промишлеността и външната търговия продължава да бъдат основни двигатели на националната икономика.

  И през второто тримесечие на 2011 г. тримесечната безработица продължава да надхвърля предходните години. За разлика от първото тримесечие обаче, когато тя нарасна на база предходното тримесечие във всички възрастови групи с изключение на групата „55 и повече“, сега привлича вниманието ни фактът, че нарастване, макар и слабо, на база предходния период наблюдаваме само в една група, и това е групата на възраст 35-44 години.

  Пълният доклад може да изтеглите от тук: BG Economy October 2011 (Източник ЦИР)

  България отстъпва с три места в класирането за глобална конкурентоспособност

  Според доклада на Световния икономически форум от 07.09.2011 г.  за  глобалната конкурентоспособност (The Global Competitiveness Report 2011-2012) на 142 икономики в света, България слиза от 71 на 74 място в общото класиране.
  На първо място излиза икономиката на Швейцария, следвана от Сингапур.

  Добрата новина за България е, че все пак, в 4 от 12-те фактора, на които се основава индексът за конкурентноспособност, страната ни бележи подобрение. Това са:
  Финансови пазари – България скача от 91-во на 75-то място. Това се дължи на постепенното излизане от кризата, финансовата стабилност и ниския бюджетен дефицит.
  Институции – Тази година страната се придвижва бавно напред като резултат от опитите за по-прозрачна политика и партньорство с бизнеса и неправителствения сектор. Въпреки това институциите остават една от най-критикуваните области заради бюрокрацията в администрацията, корупцията и неефективната съдебна система.
  Ефективност на пазара на труда – България излиза с две места напред. Причината е гъвкавостта на пазара на труда, облекчените практики по наемане и освобождаване на работници и сравнително високата степен на участие на жените в работната сила.
  Образование и квалификация – Преместването с една позиция нагоре се дължи главно на някои положителни промени като оптимизирането на училищната мрежа, постигане на по-голяма самостоятелност на училищата чрез въвеждане на програмно финансиране и делегирани бюджети, матури и външно оценяване, осигуряване на училищата с компютри и интернет, въвеждане на електронно учебно съдържание в 9–12 клас и др., решаване на конкретни проблеми на финансирането и подобряването на материалната база в училищата, повишаването на заплатите, атестацията и кариерното развитие на учителите. Тези мерки обаче не са достатъчни за повишаване на конкурентоспособността.

  Като цяло, основните предимства на България са стабилна макроикономическа среда; благоприятна данъчна среда; нарастващ интерес към нови технологии и обновяване на продукцията; отвореност към външните пазари; позитивна динамика в повишаване качеството и внедряване на международни стандарти; гъвкавост, приспособимост, способност за импровизиране; подобрен достъп до Интернет доставчици и др.

  Главните недостатъци, обаче, са ниска производителност, недостатъчно благоприятна бизнес среда; влошаване на качеството на човешките ресурси; неефективна държавна администрация; корупционни практики; лоша инфраструктурата;  слаба иновативност на предприятията; недостиг на финансови ресурси и затруднен достъп до финансиране, подценяване на извънбанковите форми на финансиране и иновационни изисквания и др.

  Пълният анализ на доклад може да прочетете тук

  НАД 150 МЛН. ЛЕВА СА РАЗПЛАТЕНИ НА БИЗНЕСА ЧРЕЗ ББР

  Във временния регистър на Министерство на финансите са вписани 806 валидни удостоверения на фирми, заявили желание за участие в Механизма за уреждане на задължения по републиканския бюджет. Общата стойност на подадените заявления е 192.5 милиона лева.

  Към 19 август 2010 година на бизнеса са изплатени 151.4 млн. лева по 665 договора за цесия, сключени с „Българска банка за развитие“ АД.

  източник: Министерство на финансите