Скорошни коментари

  Archive for the ‘Анализи’ Category

  Задължително ли е да водите професионално счетоводство?

  Без значение искате или не счетоводни услуги са ви необходими, ако искате да развивате бизнес. Живеем в страна, в която законите се спазват, затова без добър счетоводител на ваша страна просто не немислимо да се справите. Като се започне от самото създаване и регистриране на фирмата ви, мине се през задължителните счетоводни отчети и се стигне до внасянето на социални и здравни осигуровки, все ще ви е нужен счетоводител, който да бъде вашата дясна ръка.

  Външните счетоводни услуги са една много добра алтернатива, за да имате винаги изрядно счетоводство.

  Ползите от външните счетоводни услуги са доста и поради това все повече фирми се обръщат към техните услуги.

  • Ако наемете такава счетоводна къща първо няма да плащате заплати, и вместо един счетоводител, който да наемете при вас на заплата ще имате цял екип счетоводители, които ще работят за вас;
  • Няма да се налага да купувате нужните за счетоводството софтуер и консумативи;
  • Няма да се разправяте с различните счетоводни документи, които са задължителни да се предоставят в определени срокове пред законодателните органи;
  • При наемане, напускане, пенсиониране на ваши служители, оформянето на документите се поема от счетоводителите ви.
  • Парите, които давате на месец на външните счетоводни къщи са много по – малко отколкото, ако наемете счетоводител на заплата при вас.

  Освен това, в счетоводната къща работи цял екип от счетоводители, които са не само професионалисти в областта си, но и няма опасност да пропуснат да подадат задължителните пред финансовите органи документи, както и няма да пропуснат нито една промяна в Законите.

  Външните счетоводни къщи обработват счетоводните документи на не една и две фирми, така че можете да се възползвате от ценните им съвети във всеки един случай.

  Те могат да ви бъдат от огромна полза и ако искате да направите някой промени във фирмата си, тъй като са наясно какво е финансовото ви състояние и как се развива фирмата ви и преценката им са финансовото ви състояние е не само прецизна, но и напълно реална.

  Не е и за подценяване и факта, че ако поради някаква причина от счетоводната къща не подадат задължителните заявления и документи в срок, вие не носите отговорност.

  С това предимствата на външното счетоводство не свършат – ние ви запознахме само с основните неща, а вие сами ще си прецените дали да наемете счетоводител на заплата или да се обърнете към счетоводна кантора.

  Няколко неща, което е добре да знаете за обезщетението при безработица

  На никой не му е приятно, ако му се случи да го съкратят от работа и не го пожелаваме на никой, но се случва и има няколко неща, които е добре да знаете по въпроса с обезщетенията.

  В днешната статия ще се опитаме да ви запознаем с някой от най – важните неща, с които трябва да се запознати, ако и вие попаднете в числото на безработните и ви се наложи да търсите правата си за парично обезщетение.

  Кой има право да получава парично обезщетение?

  • Право на такова обезщетение имат лицата, които имат внесени данъчни и осигурителни вноски по фонд „Безработица” най – малко 9 месеца преди да останат без работа;
  • Лицата, които са се регистрирали в Агенцията по труда като безработни;
  • Не работят на друго място и не се осигуряват;
  • Не получават пенсия за навършени години и трудов стаж.

  За да получите парично обезщетение при безработица е необходимо да подадете заявление по образец, към което да приложите:

  • Документ, който удостоверява, че сте безработни;
  • Документ, който да удостовери, че имате внесени задължителните вноски във фонд „Безработица”;
  • Документ, който да удостовери трудовия ви стаж ( За справка: като стаж се зачита и периода, в който сте били в платен или неплатен годишен отпуск, платените и неплатените болнични по майчинство или нетрудоспособност, платен и неплатен отпуск за гледане на дете);
  • Декларация за банкова сметка;
  • Документ за самоличност.

  Къде трябва да подадете документите?

  Заявлението и подготвените документи се подават в регионалния център на Националния Осигурителен Институт.

  След колко време се изплащат паричните обезщетения при безработица?

  Паричното обезщетение ще започне да ви се изплаща от датата на последната ви осигурителна вноска, при следните условия:

  • Сте подали заявлението си до три месеца след прекратяване на трудовия ви договор;
  • Сте се регистрирали в 7 дневен срок в Агенцията по труда като безработни;

  Какъв е периода за изплащане на парични обезщетения?

  Периода за изплащане на обезщетенията се определя от продължителността на осигурителния ви стаж.

  Пример:

  Ако сте били на работа до 3 години, ще получавате обезщетение до 4 месеца;

  Ако сте били на работа от 3 до 5 години, обезщетението което ще получавате ще е за период от 6 месеца;

  При осигурителен стаж до 10 години, паричното ви обезщетение ще ви се изплаща 8 месеца, при стаж над 25 години месеците са 12.

  Как да си сменим счетоводителя?

  Искате или не, ако развивате какъвто и да е бизнес се нуждаете от добър счетоводител или счетоводна кантора, която да управлява правилно счетоводството ви. Счетоводителя играе основна роля във вашия бизнес, тъй като знае и най – малките подробности за него и е един от най – доверените ви хора, на които разчитате, за да ръководите делата си добре.

  Какво се случва обаче, ако не сте доволни от счетоводителя си и как да се разделите с него по възможно най-безболезнения начин?

  Счетоводителя знае всичките ви дела, тайни и ви е съветвал за повечето от решенията, които сте взимали за бизнеса си. Той е наясно с всичките ви доставчици, клиенти, знае приходите и разходите ви и ако искате да го смените трябва да подходите много внимателно.

  Добре е, ако вече сте взели това решение да извършите смяната, това да стане когато вече е приключила финансовата отчетна година, т. е. когато счетоводителя или счетоводната къща е изготвил/а годишния финансов отчет.

  Защо ви съветваме това?

  Защото е по – добре да започнете на чисто с нов счетоводител през новата финансово отчетна година.

  Препоръчително е също така, ако е възможно да бъде извършен вътрешно – фирмен одит, за можете да прецените по – правилно дали наистина е уместно на бъде сменен счетоводителя или счетоводната кантора на този етап или не. Добре е, ако бъде извършван такъв одит той да бъде направен от външна фирма и да не бъде достояние на счетоводителя ви.

  Преди да освободите счетоводителя или счетоводната къща е задължително преди това да изберете кой да заеме мястото им. Изберете специалист, който да отговори на всичките ви очаквания и изисквания и едва тогава поговорете с досегашния си счетоводител или респективно счетоводна кантора за прекратяването на договора му/и.

  Това са някой от основните неща, които е добре да имате предвид, ако решите да смените счетоводната къща или служителя си, които обслужват счетоводството ви. Дано не ви се налага, ако ако се налага, то тогава действайте внимателно при избора на следващата счетоводна кантора, която ще наемете.

  Кои са основните счетоводни принципи?

  Счетоводството е трудна материя и не на всеки му се отдава да я разбира. Затова е по – добре, ако не сте наясно с неговите правила да се обърнете към някоя от многото счетоводни къщи, които да водят счетоводството ви, за да не изпаднете в някоя не много приятна ситуация.

  Днес ще се опитаме да ви представим основните счетоводни принципи, от които се ръководят тези услуги.

  Наясно сте, че ако няма действащо предприятие няма да има и нужда от счетоводни услуги.

  Та затова първия от счетоводните принципи е действащото предприятие. Под „действащо“ се има предвид, че то ще остане такова и през следващата отчетна година и няма опасност да прекрати дейността си или да фалира.

  Текущо начисляване. Този счетоводен принцип означава следното: Ако вашата фирма продаде на клиента Х определено количество стока, която клиентът Х плати на следващия месец, то прихода ще бъде начислен за месеца, в който сте му продали количеството стока, а не когато клиентът Х ви е платил. Или казано по – просто, приходите и разходите, които възникват във фирмата ви се начисляват в момента, в който възникнат, а не като приключат.

  Релевантност ( съпоставимост ) на приходите и разходите. Това означава, че ако вие сте купили стока или продукт на стойност 500 лв., но сте я продали на клиента У за 550 лв. разхода, който сте направили купувайки стоката ще бъде отразен в месеца, в който сте придобили прихода от продажбата на стоката. По този начин няма да има разлики в резултатите – т. н. няма в единия месец да има загуби, тъй като е имало разходи срещу които няма приходи, а във втория да има по – големи приходи без да има разходи.

  Същественост. Този принцип в счетоводството означава да се отчита, обобщава и вписва детайлно всяка една стопанска операция, финансов отчет или счетоводен обект. На база информацията от принципа за същественост всяка фирма прави своя сметкоплан.

  Принцип на предпазливостта. Този принцип изисква оценяване и много добра преценка на възможните рискове, евентуалните загуби и т. н. Можем да приемем, че принципа на предпазливостта цели да се избегне риска от вземане на неправилни управленски решения.

  Принцип на документалната обоснованост. Този принцип най – просто означава всички счетоводни операции да бъдат отразявани правдиво и в съответствие с действащите закони и нормативни актове за страната.

  Счетоводството в пазарната икономика

  Всички знаем каква сила има информацията, а що се отнася до счетоводната информация – тя ни дава нужните познания за определена стопанска дейност. Счетоводството е една от най – старите научни дисциплини, което са възникнало, за да отговори на нуждите на управлението на всички дейности от нашето развитие като общество.

  Няма мениджър, който в своята дейност да не се нуждае от счетоводна информация за дейността на компанията си, за да може да я управлява правилно и да взима най – удачните управленски решения. Read the rest of this entry »

  Втори трудов договор – какви са правата ни

  Времената, в които живеем са трудни и доста често една заплата не стига. Все по – голяма част от хората търсят и допълнителна работа, за да могат да се справят финансово. Допълнителната работа предизвиква и доста въпроси, сред които: „Иска ли се разрешение от основния работодател”, Мога ли да ползвам платен годишен отпуск” и други.

  За да внесем малко повече яснота по въпроса за втория трудов договор решихме да напишем тези редове. Read the rest of this entry »

  Какво е едностранно счетоводство и къде е приложимо?

  Счетоводството бива два основни вида: едностранно и двустранно и днес ще се спрем малко по-подробно на едностранното, за да разберем дали е удачно и къде може да се прилага.

  Според действащите законови норми в страната от едностранно счетоводство могат да се възползват единствено фирми с регистрация ЕТ ( едноличен търговец). За всички останали фирми е задължително прилагането на двустранното осчетоводяване.

  Защо това е така и какви са разликите между двата вида счетоводство?

  За разлика от двустранното осчетоводяване, където се прилагат различни методи за отчитане на всички финансови операции извършвани от компанията, при едностранното счетоводство се ползват методи, които отчитат само определени неща. При този вид водене на счетоводни услуги отпада не само балансовото обобщение, но и двойното записване, което е задължително при двустранното осчетоводяване.

  Едностранното счетоводство е значително по-евтино и много по-опростено, но има доста недостатъци и поради това е приложимо единствено в случаите, когато финансовите операции са изключително елементарни или са с много слаба активност.

  Кои са основните недостатъци на този вид счетоводни услуги?

  •        На първо място при този вид счетоводство липсват данни, на базата, на които може да се проведе ефективно планиране и контрол на дейността на компанията;

  •        Едностранното счетоводство не позволява да се извърши проверка и възможността от допускане на счетоводна грешка е огромна;

  •        Възможно е много от външните операции извършвани от фирмата да не се отчитат, което пък от своя страна може да доведе до недобро администриране и занижен контрол.

  За да се води едностранно счетоводство е нужно единствено да се водят редовно следните книги:

  •        Инвентарна книга, книга за разходите, книга за приходите, книги за материалните запаси и паричните средства, книги за разчетите и данъчните облекчения и книга за печалбата.

  Както вече споменахме малко по-горе в материала обаче, въпреки своята простота едностранното счетоводство има доста недостатъци и не се препоръчва на фирми различни от ЕТ ( едноличен търговец).

  Как да изберем кой да управлява счетоводството ни?

  Сигурни сме, че сте наясно, че един от основните ключови елементи, който може да осигури просперитет на компанията ви е избора на подходяща счетоводна кантора.

  Лесно е да се каже, че трябва да откриете такава кантора, но дали наистина е много лесно да изберете най-удачната счетоводна къща за вашата фирма?

  Вярно е, че в последните години на пазара се появиха много и различни счетоводни къщи и счетоводители, които работят на свободна практика и това е добре, тъй като имате избор, но понякога от прекомерно големия избор се ражда и хаоса.

  Тогава какво трябва да направите, за да изберете фирма, която да поеме счетоводството ви, без да се притеснявате, че сте попаднали на неподходящата?

  В страната ни има наистина голямо разнообразие от счетоводни фирми, но ако приемем, че вие развивате малък или среден бизнес е добре да се насочите към счетоводни кантори, които обслужват точно този бизнес. Обикновено тези счетоводни къщи разполагат с няколко служители и са специализирани във водене на счетоводството на малки и средни компании, еднолични търговци и самоосигуряващи се лица.

  След като вече знаете какво да търсите следва момента, в който да изберете конкретна счетоводна кантора.

  Този етап изисква малко повече време, за да можете да се ориентирате в множеството счетоводни кантори, които ви предлагат на пръв поглед изключително голям брой услуги на високо професионално ниво.

  Какво е важно за вас в случая и на какво трябва да обърнете внимание?

  •За да сте спокойни, че счетоводството ви е водено професионално, счетоводителите, които ще го поемат, е добре да имат поне няколко години опит в сферата, в която развивате бизнеса си, за да са наясно с него и да са в състояние да ви дадат адекватни и навременни съвети, когато се нуждаете от тях.

  •Добрият счетоводител трябва да може не само да води добре счетоводството ви, но да ви обясни на понятен за вас език защо е необходимо да се извършват определени дейности, кое е по — изгодно за вас и т.н., и т. н.

  •Личната среща със счетоводителя ви е добра идея, тъй като на място, очи в очи можете да му зададете всички вълнуващи ви въпроси и да видите неговата реакция. Срещата е задължителна и за да разберете дали счетоводителите, които искате да наемете да поемат вашето счетоводство са наистина загрижени за вас, а това може да се усети само ако лично посетите счетоводната кантора.

  Ако следвате тези не толкова сложни съвети можете без притеснения да откриете подходящата счетоводна кантора, която ще бъде вашия неизменен и верен спътник по пътя към успеха ви. Късмет в избора!

  Аутсорсинг счетоводни услуги и популярни ли са те у нас?

  В години на икономическа криза като днешните, много от българските компании преструктурираха дейността си, наложи се намалят служителите си, да свият производството и да съкратят някой от разходните пера в бюджета си. Голяма част от тези фирми, които до преди кризата поддържаха собствен счетоводен отдел взеха решение да се обърнат към услугите на външни счетоводни кантори, които да се занимават със счетоводството им, тъй като това беше най — удачния начин да съкратят разходите си.

  Какво означава „аусторсинг счетоводни услуги”?

  Аутсорсинг счетоводни услуги, казано на прост език означава да наемете външна счетоводна кантора, която да поеме изцяло вашето счетоводство, като по този начин вие можете спокойно и безпроблемно да развивате своя бизнес.

  Ако вие имате бизнес и наемете счетоводна кантора, която предлага извършване на счетоводни услуги вие ще получите професионално обработени документи, прецизно изработен и сметнат финансов месечен и годишен отчет, счетоводители, които ще изпълняват ролята на ТРЗ отдел, специалисти по одит и данъчно облагане и т. н.

  Всичко това и още редица други допълнителни услуги вие ще получите само със сключване на договор със счетоводната къща и с плащане на месечен абонамент.

  Ако си мислете, че месечния ви абонамент ще бъде колосална сума, лъжете се и сега ще разясним защо.

  Истината е много проста. Наистина много фирми съкратиха счетоводните си отдели и потърсиха външни счетоводни кантори. Този интерес към аутсорсинга на счетоводните услуги от своя страна раздвижи пазара и се появиха много счетоводни къщи, които да предлагат тази услуга. Това доведе до намаляване на цените им, тъй като знаете, че всеки бизнес без значение какъв е той се бори да привлече повече постоянни клиенти.

  Освен по — ниските цени на счетоводните услуги, голяма част от счетоводните къщи започнаха да прилагат и различни маркетингови стратегии, за да привлекат клиентите си, а от това печелите вие и вашия бизнес.

  Ако до преди няколко години цените за извършване на счетоводни услуги бяха едва ли не фиксирани, днес винаги можете да преговаряте докато крайната цена ви удовлетвори. Доста счетоводни къщи предлагат и различни допълнителни и безплатни услуги, което също е във ваш интерес.

  0.9% инфлация за февруари

  Националният статистически институт обяви инфлацията и индексите на потребителските цени за февруари 2012г.  Спрямо януари 2012г. индексът на потребителските цени е 100.9%. Спрямо декември миналата година инфлацията е 1.1%, а годишната инфлация за февруари 2012 г. спрямо февруари 2011 г. е 2.0%

  Спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили по следния начин:

  • хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.6%;
  • алкохолни напитки и тютюневи изделия – като миналия месец;
  • облекло и обувки – намаление с 2.5%;
  • жилища  (наеми,  текущ ремонт и поддържане),  вода,  електроенергия,  газ и други горива – увеличение с 1.2%;
  • жилищно обзавеждане,  домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – намаление с 0.6%;
  • здравеопазване – увеличение с 0.1%
  • транспорт – увеличение с 2.6%; 2
  • съобщения – като миналия месец;
  • свободно време,  развлечения и културен отдих –  цените остават на равнището от миналия месец;
  • образование – цените остават на равнището от миналия месец;
  • ресторанти и хотели – увеличение с 0.1%;
  • разнообразни стоки и услуги – намаление с 0.1

  Увеличили са се цените на следните хранителни продукти:ориз –  с 0.3%,макаронени изделия – с 0.2%, месо от едър рогат добитък – с 0.4%, птиче месо – с 0.1%, малотрайни

  колбаси – с 0.6%, риба и рибни продукти – с 0.4%, пресни млека – с 0.4%, кисели млека – с 0.7%,

  сирене – с 0.7%, яйца – с 9.5%, маргарин – с 1.7%, домати – с 2.5%, ябълки – с 5.6%, краставици – с

  22.5%, моркови – с 26.4%, зрял лук – с 1.6%, картофи – с 2.3%, зеле – с 58.4%, пипер – всички видове

  - с 21.0%, пресни зеленчукови подправки – с 5.4%, зрял боб – с 1.3%, захарни и шоколадови изделия

  - с 1.3%, плодови сокове, сиропи и нектари – с 0.8%, бира – с 0.6%, и други.

  Намалили са се цените на: брашно – с 3.1%, хляб

  -  с 0.4%,  свинско месо –  с 0.9%, млечни масла –  с 0.5%,  слънчогледово олио –  с 0.1%, нишесте и

  готови зърнени храни – с 0.4%, гъби – с 2.1%, захар – с 1.1%, кафе, чай и какао – с 1.2%, газирани

  безалкохолни напитки – с 0.4%, вина – с 0.5%, и други.

  По окончателни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2012 г. спрямо декември 2011 г. е 100.4%, а индексът на цените за малката кошница  (ИЦМК) за февруари 2012  г.  спрямо януари 2012 г. е 101.2%.