Скорошни коментари

  Archive for март, 2012

  0.9% инфлация за февруари

  Националният статистически институт обяви инфлацията и индексите на потребителските цени за февруари 2012г.  Спрямо януари 2012г. индексът на потребителските цени е 100.9%. Спрямо декември миналата година инфлацията е 1.1%, а годишната инфлация за февруари 2012 г. спрямо февруари 2011 г. е 2.0%

  Спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили по следния начин:

  • хранителни продукти и безалкохолни напитки – увеличение с 1.6%;
  • алкохолни напитки и тютюневи изделия – като миналия месец;
  • облекло и обувки – намаление с 2.5%;
  • жилища  (наеми,  текущ ремонт и поддържане),  вода,  електроенергия,  газ и други горива – увеличение с 1.2%;
  • жилищно обзавеждане,  домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома – намаление с 0.6%;
  • здравеопазване – увеличение с 0.1%
  • транспорт – увеличение с 2.6%; 2
  • съобщения – като миналия месец;
  • свободно време,  развлечения и културен отдих –  цените остават на равнището от миналия месец;
  • образование – цените остават на равнището от миналия месец;
  • ресторанти и хотели – увеличение с 0.1%;
  • разнообразни стоки и услуги – намаление с 0.1

  Увеличили са се цените на следните хранителни продукти:ориз –  с 0.3%,макаронени изделия – с 0.2%, месо от едър рогат добитък – с 0.4%, птиче месо – с 0.1%, малотрайни

  колбаси – с 0.6%, риба и рибни продукти – с 0.4%, пресни млека – с 0.4%, кисели млека – с 0.7%,

  сирене – с 0.7%, яйца – с 9.5%, маргарин – с 1.7%, домати – с 2.5%, ябълки – с 5.6%, краставици – с

  22.5%, моркови – с 26.4%, зрял лук – с 1.6%, картофи – с 2.3%, зеле – с 58.4%, пипер – всички видове

  - с 21.0%, пресни зеленчукови подправки – с 5.4%, зрял боб – с 1.3%, захарни и шоколадови изделия

  - с 1.3%, плодови сокове, сиропи и нектари – с 0.8%, бира – с 0.6%, и други.

  Намалили са се цените на: брашно – с 3.1%, хляб

  -  с 0.4%,  свинско месо –  с 0.9%, млечни масла –  с 0.5%,  слънчогледово олио –  с 0.1%, нишесте и

  готови зърнени храни – с 0.4%, гъби – с 2.1%, захар – с 1.1%, кафе, чай и какао – с 1.2%, газирани

  безалкохолни напитки – с 0.4%, вина – с 0.5%, и други.

  По окончателни данни на НСИ хармонизираният индекс на потребителските цени за януари 2012 г. спрямо декември 2011 г. е 100.4%, а индексът на цените за малката кошница  (ИЦМК) за февруари 2012  г.  спрямо януари 2012 г. е 101.2%.

  По-малко от седмица за свързването на касовите апарати

  От 2 април данъчните инспектори започват проверки и всеки, който отчита оборота си на устройство без дистанционна връзка с НАП, ще бъде санкциониран с глоба до 10 000 лв., а обектът му ще бъде запечатан, докато не изпълни изискването.

  До момента дистанционна връзка с НАП имат 226 000 фискални устройства. Средно на ден към системата  се свързват около 5000 касови апарата. От агенцията посочиха, че очакват до края на месеца всички около 300 000 касови апарата да имат дистанционна връзка.

  Дистанционната връзка с НАП е задължителна за всички обекти, които в момента имат касови апарати. Тя обаче не е задължителна за земеделските производители, които продават собствената си продукция на места, различни от борси и тържища, както и продавачите на вестници и списания.

  Едни от задължените за свързване в системата, са поликлиниките. По този начин, когато се преглеждаме при личен лекар, независимо дали  плащаме таксата си на регистратурата или на самия лекар, то тя ще бъде отчетена на касов апарат и тази информация ще постъпва към НАП.

  Изискването важи и за лекари и стоматолози, които са регистрирани като еднолични търговци.

  Нова декларация към НАП

  Тази година всички, които са изплатили или начислили доходи до 500 000 лв.  през миналата годината със спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, подават нов формуляр към НАП. Формулярът се прилага за всички лица, начислили или изплатили доходи на чуждестранни лица.

  Декларацията трябва да се подава всяка година. Крайният срок е до 31 март. Тъй като тази година, датата се пада почивен ден, срокът се удължава до 2 април. Глобата за неподадена декларация е в размер между 500 и 1000 лева, а при повторно извършено нарушение, наказанието е между 1000 и 10 000 лева.

  Новата декларация е задължителна за всички, които плащат доходи и удържат и внасят данък при източника по ЗКПО и окончателен данък по ЗДДФЛ. Такива доходи са:

  - възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице

  - доходи от наем на движимо и недвижимо имущество

  - стипендии за обучение в страната и чужбина

  - дивиденти и ликвидационни дялове

  - обезщетения за пропуснати ползи и неустойки

  - лихви

  - възнаграждения по договори за франчайз и факторинг

  - авторски и лицензионни възнаграждения и др.

  От 1 април попълваме по нов начин ДДС декларации и дневници

  Поради промените в Правилника за прилагане на закона за данъка върху добавената стойност, които са в сила от началото на март, ДДС декларациите и дневници трябва да се попълват по нов начин.
  До 1 април ще се приемат декларации, попълнени и по досегашния начин, но след това изискването става задължително.
  От началото на април попълването става съобразно кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. При неизпълнение на изискването, информационната система на Националната агенция за приходите ще отказва приемането на документите.