Скорошни коментари

  Archive for октомври, 2013

  Данъци и осигуровки на земеделските производители, как се определят?

  В последно време голяма част от земеделците и тютюнопроизводителите започнаха да се питат как е най – правилно да постъпят при внасянето на данъците и осигуровките си. В днешната тема ще се опитаме да засегнем този въпрос, тъй като е видно, че това е проблем на немалка част от българските земеделци.

  Какво трябва да знаете, ако и вие сте земеделци и тютюнопроизводители?

  Ако сте регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност като земеделци ( физически лица ) вие се облагате като еднолични търговци. Според този ред на облагане ( като еднолични търговци ) вие можете сами да отчитате разходите, които сте извършили за производство на селскостопанска продукция.

  Ако сте физически лица и не сте регистрирани обаче по Закона за данъка върху добавената стойност можете да избирате реда, по който да ви бъдат облагани доходите от дейността ви.

  Ако изберете да ви облагат както се облагат едноличните търговци, можете да го направите като подадете декларация до 31. декември предходната година.

  Как да се осигурявате, ако сте земеделски и тютюнопроизводители?

  Според действащите закони на страната, ако сте земеделски и тютюнопроизводители следва да се самоосигурявате. Това става върху месечния осигурителен доход между минималния и максималния размер на дохода, който е определен от Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване за текущата година.

  Ако имате нужда от по – подробна информация, можете да посетите:

  http://www.nap.bg/page?id=270

  При какви случаи могат да се ползват данъчни облекчения?

  Малко хора знаят, че имат право да ползват данъчни облекчения при подаване на годишната си данъчна декларация, а такива има и то не малко.

  В следващите редове ще ви запознаем накратко при какви случаи можете да се възползвате от данъчни облекчения:

  От данъчно облекчение можете да се възползвате, ако:

  • Сте лица с намалена трудоспособност ( с 50 и над 50 % намалена трудоспособност). В този случай можете да ползвате данъчното си облекчение както в годината, в което сте били с намалена трудоспособност, така и в годината, в която ви изтича срока на валидност на решението от ТЕЛК. Ако попадате в тази категория е добре да знаете, че към годишната си декларация трябва да прикрепите и решението си от ТЕЛК/НЕЛК.
  • Ако доброволно внасяте допълнителни осигуровки. Това данъчно облекчение е в размер до 10% от сумата, която сте внесли доброволно като осигуровки или застраховка през годината;
  • Данъчно облекчение се ползва и при индивидуални вноски за осигуряване при пенсиониране
  • С данъчно облекчение можете да се ползвате, ако сте дарители. В този случай данъчното облекчение се определя върху сумата от годишните данъци и статута на лицата на които е направено дарението. Добре е да знаете, ако сте дарители и искате да се възползвате от данъчно облекчение, че ще получите до 5 процента такова облекчение, ако сте направили дарение в полза на здравни или социални заведения. Това облекчение е валидно и ако сте направили дарение за Фонд „Социална закрила” , на специализирани заведения за закрила на деца, домове за отглеждане на деца, домове за възрастни хора, организации на хора с увреждания, детски ясли, училища, висши учебни заведения, академии и други. От облекчението можете да се възползвате и ако сте дарители на бюджетни предприятия, Червения кръст, различни социални фондации за подпомагане на хора в неравностойно положение или хора с увреждания.
  • Имате право на данъчно облекчение и ако сте младо семейство. В случай, че сте младо семейство и теглите ипотечен кредит, сумата ви се намалява с направените лихвени плащания по кредита през годината.

  За да се възползвате от данъчно облекчение за младо семейство обаче трябва да имате:

  А) сключен граждански брак;

  Б) да не сте навършили 35 години;

  В) ипотекираното жилище за което искате данъчно облекчение да е единственото ви жилище.

  Задължително ли е да водите професионално счетоводство?

  Без значение искате или не счетоводни услуги са ви необходими, ако искате да развивате бизнес. Живеем в страна, в която законите се спазват, затова без добър счетоводител на ваша страна просто не немислимо да се справите. Като се започне от самото създаване и регистриране на фирмата ви, мине се през задължителните счетоводни отчети и се стигне до внасянето на социални и здравни осигуровки, все ще ви е нужен счетоводител, който да бъде вашата дясна ръка.

  Външните счетоводни услуги са една много добра алтернатива, за да имате винаги изрядно счетоводство.

  Ползите от външните счетоводни услуги са доста и поради това все повече фирми се обръщат към техните услуги.

  • Ако наемете такава счетоводна къща първо няма да плащате заплати, и вместо един счетоводител, който да наемете при вас на заплата ще имате цял екип счетоводители, които ще работят за вас;
  • Няма да се налага да купувате нужните за счетоводството софтуер и консумативи;
  • Няма да се разправяте с различните счетоводни документи, които са задължителни да се предоставят в определени срокове пред законодателните органи;
  • При наемане, напускане, пенсиониране на ваши служители, оформянето на документите се поема от счетоводителите ви.
  • Парите, които давате на месец на външните счетоводни къщи са много по – малко отколкото, ако наемете счетоводител на заплата при вас.

  Освен това, в счетоводната къща работи цял екип от счетоводители, които са не само професионалисти в областта си, но и няма опасност да пропуснат да подадат задължителните пред финансовите органи документи, както и няма да пропуснат нито една промяна в Законите.

  Външните счетоводни къщи обработват счетоводните документи на не една и две фирми, така че можете да се възползвате от ценните им съвети във всеки един случай.

  Те могат да ви бъдат от огромна полза и ако искате да направите някой промени във фирмата си, тъй като са наясно какво е финансовото ви състояние и как се развива фирмата ви и преценката им са финансовото ви състояние е не само прецизна, но и напълно реална.

  Не е и за подценяване и факта, че ако поради някаква причина от счетоводната къща не подадат задължителните заявления и документи в срок, вие не носите отговорност.

  С това предимствата на външното счетоводство не свършат – ние ви запознахме само с основните неща, а вие сами ще си прецените дали да наемете счетоводител на заплата или да се обърнете към счетоводна кантора.

  Няколко неща, което е добре да знаете за обезщетението при безработица

  На никой не му е приятно, ако му се случи да го съкратят от работа и не го пожелаваме на никой, но се случва и има няколко неща, които е добре да знаете по въпроса с обезщетенията.

  В днешната статия ще се опитаме да ви запознаем с някой от най – важните неща, с които трябва да се запознати, ако и вие попаднете в числото на безработните и ви се наложи да търсите правата си за парично обезщетение.

  Кой има право да получава парично обезщетение?

  • Право на такова обезщетение имат лицата, които имат внесени данъчни и осигурителни вноски по фонд „Безработица” най – малко 9 месеца преди да останат без работа;
  • Лицата, които са се регистрирали в Агенцията по труда като безработни;
  • Не работят на друго място и не се осигуряват;
  • Не получават пенсия за навършени години и трудов стаж.

  За да получите парично обезщетение при безработица е необходимо да подадете заявление по образец, към което да приложите:

  • Документ, който удостоверява, че сте безработни;
  • Документ, който да удостовери, че имате внесени задължителните вноски във фонд „Безработица”;
  • Документ, който да удостовери трудовия ви стаж ( За справка: като стаж се зачита и периода, в който сте били в платен или неплатен годишен отпуск, платените и неплатените болнични по майчинство или нетрудоспособност, платен и неплатен отпуск за гледане на дете);
  • Декларация за банкова сметка;
  • Документ за самоличност.

  Къде трябва да подадете документите?

  Заявлението и подготвените документи се подават в регионалния център на Националния Осигурителен Институт.

  След колко време се изплащат паричните обезщетения при безработица?

  Паричното обезщетение ще започне да ви се изплаща от датата на последната ви осигурителна вноска, при следните условия:

  • Сте подали заявлението си до три месеца след прекратяване на трудовия ви договор;
  • Сте се регистрирали в 7 дневен срок в Агенцията по труда като безработни;

  Какъв е периода за изплащане на парични обезщетения?

  Периода за изплащане на обезщетенията се определя от продължителността на осигурителния ви стаж.

  Пример:

  Ако сте били на работа до 3 години, ще получавате обезщетение до 4 месеца;

  Ако сте били на работа от 3 до 5 години, обезщетението което ще получавате ще е за период от 6 месеца;

  При осигурителен стаж до 10 години, паричното ви обезщетение ще ви се изплаща 8 месеца, при стаж над 25 години месеците са 12.