Скорошни коментари

  Archive for януари, 2014

  Еднократни или пакетни счетоводни услуги

  През последните петнадесет – двадесет години счетоводните услуги, които осигуряват многобройните счетоводни кантори станаха неизменна част от всеки бизнес. Ако преди промените в страната не беше възможно да се обърнете към частна счетоводна фирма, то днес това е най – лесната работа.

  Днес могат да се открият изключително много такива фирми, които предлагат както еднократни счетоводни услуги, така и абонаментни ( пакетни ) такива.

  В този материал ще се опитаме да разясним какви са разликите между еднократното и пакетното счетоводство, за да ви помогнем в избора на такъв вид услуги.

  И така, какво представляват еднократните счетоводни услуги и кога се препоръчват?

  Този вид услуги са подходящи за малки фирми, които разчитат на собствен екип от счетоводители, които могат да се справят с регулярните счетоводни задачи на фирмата, но които нямат достатъчно подготвени кадри, които да се справят с изготвяне на годишни финансови отчети и други.

  Еднократните счетоводни услуги най – често включват изготвяне на баланси, годишни отчети, проследяване на парични потоци и други.

  От една страна, този вид счетоводство спестява ежемесечните разходи, които иначе трябва да дадете, ако изберете пакетното счетоводство, но от друга страна, няма да бъдете сигурни, че счетоводството ви е било водено добре през цялата година. Възможни са и грешки в изчисленията, тъй като счетоводните ви документи ще бъдат прехвърляни от вашите служители към

  Започват проверки от Еврокомисията за данъчна дискриминация в държавите членки на ЕС

  Преди няколко дни Европейската комисия за зашита на гражданите обяви, че започва проверки за данъчна дискриминация на мобилните граждани в Европейския съюз. Тази проверка се налага, за да се защитят мобилните граждани, които работят на територията на държавите членки на ЕС.

  Да разясним какво означава това?

  Знаете, че всеки гражданин на страна членка на Европейския съюз има право да работи в която страна членка има желание. Тази част от гражданите, които работят на територията на друга страна членка се наричат мобилни граждани на ЕС.

  Тъкмо заради тяхната защита от данъчна дискриминация Еврокомисията организира и провежда тази инициатива.

  Мобилността на гражданите на ЕС е сред основните фактори за увеличаване на заетостта и растежа в икономиката в Европа и поради това е от изключителна важност тези граждани да бъдат защитени.

  Все още обаче се забелязва дискриминация по отношение на тези граждани, които срещат пречки да отидат в друга държава членка на Европейския съюз, за да работят.

  Според Европейската комисия трябва да се извърши задълбочена проверка на данъчните закони на страните членки на ЕС, за да се установи съществуват ли законови пречки или не.

  Ако бъдат установени такива нарушения, то тези държави могат да бъдат изправени и пред Европейския съд за защита на гражданите.

  Според Алгирдас Шемета, еврокомисар по въпросите на данъчно облагане – „Правилата на Европейския съюз са ясни и в един общ пазар всички граждани имат равни права и трябва да бъдат третирани еднакво“.

  Акцентът на европроверката ще бъда насочен към работещите граждани, но ще се проверят и неикономически активните лица.

  За нас, като държава, която е част от Европейския съюз тази проверка е от голямо значение, тъй като все по – голяма част от нашите граждани се превръщат в мобилни граждани на ЕС.

  Ще следим за развитието и резултатите от тази инициатива на Еврокомисията и ще ви уведомяваме как протича проверката за данъчна дискриминация у нас.

  Надяваме се, да ви бъдем от помощ, ако и вие сте сред мобилните граждани на Европа или възнамерявате да напуснете страната ни, за да работите някъде другаде в рамките на Европейския съюз.

  Финансов одит – какво представлява, защо се извършва и кой подлежи на финансов одит

  Преди няколко дни Европейската комисия за зашита на гражданите обяви, че започва проверки за данъчна дискриминация на мобилните граждани в Европейския съюз. Тази проверка се налага, за да се защитят мобилните граждани, които работят на територията на държавите членки на ЕС.

  Да разясним какво означава това?

  Знаете, че всеки гражданин на страна членка на Европейския съюз има право да работи в която страна членка има желание. Тази част от гражданите, които работят на територията на друга страна членка се наричат мобилни граждани на ЕС.

  Тъкмо заради тяхната защита от данъчна дискриминация Еврокомисията организира и провежда тази инициатива.

  Мобилността на гражданите на ЕС е сред основните фактори за увеличаване на заетостта и растежа в икономиката в Европа и поради това е от изключителна важност тези граждани да бъдат защитени.

  Все още обаче се забелязва дискриминация по отношение на тези граждани, които срещат пречки да отидат в друга държава членка на Европейския съюз, за да работят.

  Според Европейската комисия трябва да се извърши задълбочена проверка на данъчните закони на страните членки на ЕС, за да се установи съществуват ли законови пречки или не.

  Ако бъдат установени такива нарушения, то тези държави могат да бъдат изправени и пред Европейския съд за защита на гражданите.

  Според Алгирдас Шемета, еврокомисар по въпросите на данъчно облагане – „Правилата на Европейския съюз са ясни и в един общ пазар всички граждани имат равни права и трябва да бъдат третирани еднакво“.

  Акцентът на европроверката ще бъда насочен към работещите граждани, но ще се проверят и неикономически активните лица.

  За нас, като държава, която е част от Европейския съюз тази проверка е от голямо значение, тъй като все по – голяма част от нашите граждани се превръщат в мобилни граждани на ЕС.

  Ще следим за развитието и резултатите от тази инициатива на Еврокомисията и ще ви уведомяваме как протича проверката за данъчна дискриминация у нас.

  Надяваме се, да ви бъдем от помощ, ако и вие сте сред мобилните граждани на Европа или възнамерявате да напуснете страната ни, за да работите някъде другаде в рамките на Европейския съюз.

  Манипулират ли се финансовите отчети и защо?

  За това, колко е важна счетоводната професия няма да говорим, тъй като мислим, че няма човек, който да не е наясно, че без тази професия обществото ни изобщо няма да е същото. Без да знаем и да сме наясно какво е финансовото ни състояние, било индивидуалното или фирменото би било немислимо, тъй като просто няма да можем да водим бизнеса си правилно.

  В този материал ще говорим за това манипулират ли се счетоводните отчети и защо.

  За съжаление, колкото е да не ни се иска да повярваме, и в страната ни съществува такава порочна практика. Все по – масова практика става съзнателната манипулация на счетоводните отчети, нещо което би трябвало да е недопустимо за нито един уважаващ себе си и обичащ професията си счетоводител.

  За да не изгубят клиент, счетоводните къщи се примиряват с настояванията на мениджърите на някой от фирмите и скрити под определението „управление на финансовия резултат“ откровено манипулират финансовите отчети.

  Каква е ползата от тази манипулация?

  Най – често фирмите искат да се манипулират финансовите им резултати, когато:

  Имат нужда да бъдат представени в по – благоприятна светлина и с по – голям оборот, от колкото са в действителност или когато искат да скрият реалните си капитали.

  В първия случай ( на завишаване на финансовите резултати ) манипулациите се извършват, за да могат да компаниите да получат по – голям кредит от някоя банкова организация или институция, ако искат да участват в конкурси по обществени поръчки, за да привлекат нови инвеститори и други.

  Счетоводните манипулации, които се извършват в обратна посока ( намаляване на финансовите резултати ) се предприемат най – често, когато се цели: да се плати по – малък размер данъци, ако предстои приватизация, ако се цели да се повлияе върху цените на ценните книжа на компанията, които са в момента на фондовата борса и други.

  Каквито и да са причините за тези манипулации, то трябва дебело да подчертаем, че това е порочна практика, която не прави чест нито на счетоводителите и счетоводните къщи, които ги извършват, нито на собствениците на компании, които ги изискват от тях.

  Недопустимо е, счетоводител, които обича и се гордее с професията си и иска да я практикува с чест, да извършва финансови манипулации, без значение колко е голям клиента, който ги изисква от него.