Скорошни коментари

  Archive for май, 2010

  Бюджета на Здравната каса се допълва с 220 млн. лв.

  С 220 милиона лева ще бъде допълнен бюджетът на здравната каса след актуализация на държавния бюджет, потвърди зам. финансовият министър Владислав Горанов. Той участва в работен обяд на премиера Бойко Борисов с германския бизнес. От своя страна Борисов заяви, че актуализацията е необходима, за да се издължат безобразията на предишните управляващи.

  За пореден път премиерът Бойко Борисов обвини предишното правителство за финансовите проблеми у нас. Този път репликата бе провокирана от въпрос на представител на вносителите на медицинска техника. Според него болниците и държавата дължат 100 млн. лв. на бранша за 2008-а и 2009-а година. Заедно с лихвите задълженията стават 110 млн. лв. Борисов отговори, че и сега продължава доставката на медицинска техника, за която няма осигурен ресурс заради стари договори. Премиерът запита бранша защо е подписал тези договори, но после заключи, че не е виновен този, който яде зелника, а този, който му го дава.

  От бизнеса бяха поставени въпроси за борбата с корупцията и данъчните престъпления. Борисов отговори, че борбата се води всеки ден. Той припомни, че като отговор на добрата работа на данъчните и прекъснатите схеми за източване на ДДС е запалена къщата на зам.-директора на НАП Тошко Тодоров. Борисов коментира и проблемите с издаването на новите документи за самоличност с думите: Ние искаме, когато при нас дойде германска фирма, тя да работи като в Германия. Каква ще бъде реакцията за германското общество, ако хората се наредят на опашки пред полиция заради българска фирма, попита Борисов и допълни, че иска България да е като Германия – подредена и прозрачна държава.

  ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР- Юни 2010 г.

  Кодекс за социално осигуряване 10 юни
  Внасяне на авансово дължимите вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване от самоосигуряващите се лица за

  Май 2010 г.

  10 юни
  Внасяне от възложителя на дължимите за Май 2010 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за лицата, които работят без трудови правоотношения

  30 юни
  Внасяне от осигурителя на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Май 2010 г.

  Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

  10 юни
  Внасяне от изпращащата организация на отнасящите се за месец Май 2010 г. осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване за българските граждани, работещи в чужбина по трудови или служебни правоотношения с български осигурител, които подлежат на задължително осигуряване по българското законодателство

  10 юни
  Внасяне от работодателя на отнасящите се за месец Май 2010 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и допълнително задължително пенсионно осигуряване за изпратените за участие в международни мисии по реда на Закона на министерството на вътрешните работи

  10 юни
  Внасяне на отнасящите се за месец Май 2010 г. осигурителни вноски за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии“:
  - лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
  - лица, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи.
  - служители, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи.

  10 юни
  Внасяне от изпращащото ведомство на отнасящите се за месец Май 2010 г. осигурителни вноски за фонд „Пенсии“ и допълнително задължително пенсионно осигуряване за съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат.

  Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

  30 юни
  Внасяне от работодателя на вноските за фонд „ГВРС“ върху начислени през месец Юни 2010 г. възнаграждения, които не са изплатени до края на същия месец
  Закон за здравното осигуряване 10 юни
  Внасяне на авансово дължимите здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица за Май 2010 г.

  10 юни
  Внасяне от възложителя на дължимите за Май 2010 г. здравноосигурителни вноски за лицата, които работят без трудови правоотношения

  10 юни
  Внасяне на здравноосигурителни вноски от самоосигуряващите се лица, които през Май 2010 г. са били във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от КТ

  10 юни
  Внасяне на здравноосигурителните вноски от лицата, които през Май 2010 г. са подлежали на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

  10 юни
  Внасяне на здравноосигурителните вноски за месец Май 2010 г. за служителите на Българската православна църква и други нормативно признати вероизповедания, които не получават възнаграждения за извършвана дейност

  30 юни
  Внасяне от осигуряващия на осигурителните вноски за здравно осигуряване върху начислени, но неизплатени възнаграждения или върху неначислени възнаграждения, отнасящи се за труд, положен през месец Май 2010 г.

  30 юни
  Внасяне на здравноосигурителните вноски за лицата в неплатен отпуск през месец Май 2010 г., които не са подлежали на осигуряване на друго основание

  Наредба № Н – 8 от 29 Декември 2005 г.

  10 юни
  Подаване на декларация образец № 3 с данните за месец Май 2010 г. за лицата, които се осигуряват здравно за сметка на републиканския бюджет, с изключение на данните, подавани от НОИ

  20 юни
  Подаване на декларации образец № 1 от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работили без трудови правоотношения, чиито възнаграждения са изплатени през Май 2010 г. (първият работен ден след 20 юни 2010 г. е 21 юни 2010 г.)

  20 юни
  Подаване от НОИ на:
  - декларации образец № 1 за лицата получаващи парични обезщетения за безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и
  - декларации образец № 3 за пенсионерите от държавното обществено осигуряване с данните за месец Май 2010 г.
  (първият работен ден след 20 юни 2010 г. е 21 юни 2010 г.) 30 юни
  Подаване на Декларация образец № 6 от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите през месец Юни 2010 г. задължителни осигурителни вноски и вноски за фонд „ГВРС“

  30 юни
  Подаване на Декларация образец № 7 от лицата, за които през месец Май 2010 г. е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване (лица, които не са били осигурени на основание чл. 40, ал. 1, 2 или 3 от закона)

  източник:Националната агенция за приходите

  Банкери очакват 1% ръст за България през тази година  Банкери очакват 1% ръст за България през тази година Спад на Брутния вътрешен продукт /БВП/ на България от 1% през настоящата година очакват от УниКредит Груп, стана ясно на пресконференция на банката по време на Годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/, която се провежда в Загреб.

  От УниКредит прогнозират, че едва през следващата година икономиката ни ще отчете положителен растеж – 2.2%

  Прогнозата на УниКредит е малко по-песимистична от виждането на Европейската комисия за Българската икономика. Според последната прогноза на Брюксел, БВП ще отчете нулев ръст тази година, докато догодина се очаква растеж от 2.7 на сто.

  За централно- и източноевропейските икономики от банката очакват среден ръст на БВП от 2.8% за 2010 г. и 4.1% – през 2011 г.

  Според анализите на УниКредит, България е и сред страните, които се изправят пред повече рискове заради гръцката криза. Експертите на банката са изчислили, че индексът ни на уязвимост е 1.5, като по-уязвими от нас са страни като Полша и Унгария, докато Украйна, прибалтийските републики и други държави няма да бъдат толкова тежко засегнати от проблемите в южната ни съседка.

  Според Дебора Револтела, директор „Стратегически анализи за Централна и Източна Европа” в УниКредит Груп, огромна роля за възстановяване на икономическия растеж и в България, и в региона има оползотворяването на структурните фондове на Европейския съюз. Само те имат потенциал да добавят от 0.8 до 2 базисни точки към номиналния растеж на БВП.

  Според анализите на УниКредит, банковият пазар в Централна и Източна Европа не е изгубил своята атрактивност, въпреки че предкризисните нива трудно ще бъдат достигнати.

  Експертите от групата очакват по-балансиран на кредитите и депозитите в Централна и Източна Европа. Темпът на ръст ще е по-бавен отколкото преди кризата. С по-бавни темпове ще се развива и банкирането на дребно.

  За целия регион пък се очаква пикът на лошите кредити да бъде към средата на 2010 г., с изключение на Турция, където той е отминал, и на Казахстан, където предстои през следващата година, сочат още прогнозите на УниКредит. Ще продължат да намаляват и приходите на банките, като цената на риска ще остане по-висока.

  Според Дебора Револтела, корпоративният бизнес и увеличаването на търсенето на кредити ще бъдат двигателите на възстановяването. По-скоро искането, отколкото предоставянето на кредит, ще бъде ключовият фактор, който ще ни изведе от кризата, каза тя.

  Спад на Брутния вътрешен продукт /БВП/ на България от 1% през настоящата година очакват от УниКредит Груп, стана ясно по време на годишната среща на Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/, която се провежда в Загреб.

  От УниКредит прогнозират, че едва през следващата година икономиката ни ще отчете положителен растеж от 2.2%. Тази оценка е малко по-песимистична от виждането на Европейската комисия за българската икономика. Според последната прогноза на Брюксел, БВП ще отчете нулев ръст тази година, докато догодина се очаква растеж от 2.7 на сто.

  За централно- и източноевропейските икономики от банката очакват среден ръст на БВП от 2.8% за 2010 г. и 4.1% – през 2011 г. Според анализите на УниКредит, България е и сред страните, които се изправят пред повече рискове заради гръцката криза.

  Експертите на банката са изчислили, че индексът ни на уязвимост е 1.5, като по-уязвими от нас са страни като Полша и Унгария, докато Украйна, прибалтийските републики и други държави няма да бъдат толкова тежко засегнати от проблемите в южната ни съседка.

  Според Дебора Револтела, директор „Стратегически анализи за Централна и Източна Европа” в УниКредит Груп, огромна роля за възстановяване на икономическия растеж и в България, и в региона има оползотворяването на структурните фондове на Европейския съюз. Само те имат потенциал да добавят от 0.8 до 2 базисни точки към номиналния растеж на БВП.

  Според анализите на УниКредит, банковият пазар в Централна и Източна Европа не е изгубил своята атрактивност, въпреки че предкризисните нива трудно ще бъдат достигнати. Експертите от групата очакват по-балансиран на кредитите и депозитите в Централна и Източна Европа.

  Темпът на ръст ще е по-бавен отколкото преди кризата. С по-бавни темпове ще се развива и банкирането на дребно. За целия регион пък се очаква пикът на лошите кредити да бъде към средата на 2010 г., с изключение на Турция, където той е отминал, и на Казахстан, където предстои през следващата година, сочат още прогнозите на УниКредит.

  Ще продължат да намаляват и приходите на банките, като цената на риска ще остане по-висока. Според Дебора Револтела, корпоративният бизнес и увеличаването на търсенето на кредити ще бъдат двигателите на възстановяването. По-скоро искането, отколкото предоставянето на кредит, ще бъде ключовият фактор, който ще ни изведе от кризата, каза тя.

  Източник: darikfinance.bg

  Новата пенсионна реформа

  Най-големият печеливш от една пенсионна реформа са хората, които вече са пенсионирани, защото укрепването на финансовата стабилност на Националния осигурителен институт всъщност пряко влияе върху техните пенсии. Това е мнението, което изрази в предаването „Кой говори“ по „Дарик радио“ председателят на Балканския институт по социална политика Иван Нейков.
  „Най-заинтересовани от увеличаване на пенсионната възраст или на осигурителния стаж са днешните пенсионери. Пенсията на хората, които са придобили това право, зависи от сумата, която ще влиза в НОИ от вноските, зависи от подкрепата на бюджета в момента и така нататък. Колкото повече пари влизат в НОИ, толкова по-голяма ще става пенсията на човека, който вече е пенсиониран“, обясни Нейков. Според него поне десет години ще са нужни на НОИ, ако спре да се увеличава дефицитът, „за да излезе той на нула и да стане наистина автономен“.
  „Вариантът за вдигане не на пенсионната възраст, а на стажа е като че ли най-мекият вариант и има като че ли най-големи шансове да бъде приет.
  С този вариант не се променят на практика техниките или правилата, по които човек ще излиза в пенсия“, обясни още Нейков и допълни, че и сега има някаква минимална възраст, на която можеш да излезеш в пенсия – 60 години за жените при положение, че имат определения стаж и 65 години, ако го нямат.
  Аналогично за мъжете съответно 63 години и 65 години. По думите на Нейков, същото положение ще остане, ще се промени един от параметрите само – необходимият осигурителен стаж, който трябва да придобият хората. „Това като че ли е най-консенсусният вариант, защото е най-мек, защото се променя само един параметър и защото от гледна точка на това какво ще се промени за хората, нищо не се променя, що се отнася до крайния срок. Ако един мъж на 63 години има новия изискуем трудов стаж, който би се приел, ако се приеме, той ще се пенсионира на 63 години. Ако направи този стаж на 64 години, ще се пенсионира на 64 години. Ако не направи този стаж да 65 години, ще се пенсионира на 65. Това е положението и сега, само че с по-малко осигурителен стаж“, обясни председателят на Балканския институт по социална политика.
  Нейков припомни, че вариантът за вдигане на стажа за пенсиониране е само един от вариантите, които се обсъждат от Консултативния съвет по пенсионната реформа.
  На въпрос, ако бъде вдигнат стажът за пенсиониране, с колко ще се увеличат пенсиите на хората, Нейков обясни, че отговорът на този въпрос е много труден и допълни: „Първо, трябва да премахнем зависимостта на НОИ от бюджета; второ, ако доходите на хората нарастват по-бързо, по-бързо ще нарастват и пенсиите им, когато те излязат в пенсия. Чисто математически иначе, ако нищо друго не се променя, приемаме, че остават същите заплати, остава същата осигуровка, би трябвало три години повече стаж да означават някъде около 8 до 10 процента по-висока пенсия, просто защото това е горе-долу 8-10 процента повече осигурителен стаж, който човек ще изработи.
  Не е коректно да се казва, че точно с толкова, при някои сигурно с повече, при други може и по-малко да е увеличението на пенсиите.“

  15 Одита е извършила сметната палата на НЗОК за последните 5 години.

  Сметната палата е изпълнила всички изисквания на Закона за Сметната палата, според който тя осъществява одит на бюджета на Националната здравноосигурителна каса (чл. 5, ал. 1, т. 1) и внася всяка година в Народното събрание доклад по отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за предходната година (чл. 46, ал. 1, т. 1). Последният извършен одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса обхваща периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. и докладът за него е внесен в Народното събрание на 17 август 2009 г. Всяка година Сметната палата извършва и одит и заверка на годишния финансов отчет на Националната здравноосигурителна каса. Съгласно одитната програма на Сметната палата за 2010 г. предстои да бъдат извършени:

  - Одит и заверка на годишния финансов отчет на Националната здравно-осигурителна каса за 2009 г.
  - Одит на отчета за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2009 г.
  Сметната палата е извършила и одити на финансовото управление и на изпълнението на дейности в Националната здравноосигурителна каса. Сред тях са:
  - Одит на дейността на Районната здравноосигурителна каса – гр. Плевен за периода от 01.01.2005 г. до 30.06.2009 г. С решение на Сметната палата докладът за този одит е изпратен в прокуратурата за наличие на данни за престъпление.
  - Одит на финансовото управление на Националната здравноосигурителна каса за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2008 г. Докладът за извършения одит е изпратен до председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание, на министъра на здравеопазването, както и на министъра на финансите и на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки в частта за нарушенията на обществените поръчки.
  - Одит на дейността на Националната здравноосигурителна каса по контрола на разходите за болнична медицинска помощ за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. Докладът за одита е изпратен на председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание и министъра на здравеопазването.
  - Одит на дейността по договаряне на лекарствата за домашно лечение, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса за периода от 01.01.2006 г. до 31.12.2006 г. Докладът за одита е изпратен на председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание и министъра на здравеопазването.
  - Одит на финансовото управление на бюджета и имуществото на Националната здравноосигурителна каса за периода 01.01.2005 г. до 31.12.2005 г. Докладът за одита е изпратен на председателя на Комисията по здравеопазване към Народното събрание.

  Всички доклади за резултатите от одитите на Националната здравноосигурителна каса са публикувани на интернет страницата на Сметната палата с изключение на доклада за извършения одит на Районната здравноосигурителна каса – гр. Плевен, който е даден на прокуратурата и по закон не може да се огласява.