Скорошни коментари

  Archive for юни, 2013

  Счетоводството в пазарната икономика

  Всички знаем каква сила има информацията, а що се отнася до счетоводната информация – тя ни дава нужните познания за определена стопанска дейност. Счетоводството е една от най – старите научни дисциплини, което са възникнало, за да отговори на нуждите на управлението на всички дейности от нашето развитие като общество.

  Няма мениджър, който в своята дейност да не се нуждае от счетоводна информация за дейността на компанията си, за да може да я управлява правилно и да взима най – удачните управленски решения. Read the rest of this entry »

  Какво е осигурителен стаж и как се формира?

  Всички знаем какво се нарича осигурителен стаж и се надяваме да можем след години да можем да получаваме добри пенсии, но все пак е добре да разгледаме този въпрос малко по – детайлно, тъй като за по – голямата част от нас не е много ясно как този стаж се формира. Read the rest of this entry »

  Какво е годишен финансов отчет?

  Ако трябва да цитираме литературата по счетоводство, то под ГФО ( годишен финансов отчет ) се разбира края на процеса на счетоводно финансово приключване. ГФО представлява система от взаимосвързани носители на финансово – счетоводна информация за резултатите, пасивите и активите и промяната в състоянието на предприятието или компанията в края на счетоводната година. Read the rest of this entry »

  Втори трудов договор – какви са правата ни

  Времената, в които живеем са трудни и доста често една заплата не стига. Все по – голяма част от хората търсят и допълнителна работа, за да могат да се справят финансово. Допълнителната работа предизвиква и доста въпроси, сред които: „Иска ли се разрешение от основния работодател”, Мога ли да ползвам платен годишен отпуск” и други.

  За да внесем малко повече яснота по въпроса за втория трудов договор решихме да напишем тези редове. Read the rest of this entry »