Скорошни коментари

  Данъци и осигуровки на земеделските производители, как се определят?

  В последно време голяма част от земеделците и тютюнопроизводителите започнаха да се питат как е най – правилно да постъпят при внасянето на данъците и осигуровките си. В днешната тема ще се опитаме да засегнем този въпрос, тъй като е видно, че това е проблем на немалка част от българските земеделци.

  Какво трябва да знаете, ако и вие сте земеделци и тютюнопроизводители?

  Ако сте регистрирани по Закона за данъка върху добавената стойност като земеделци ( физически лица ) вие се облагате като еднолични търговци. Според този ред на облагане ( като еднолични търговци ) вие можете сами да отчитате разходите, които сте извършили за производство на селскостопанска продукция.

  Ако сте физически лица и не сте регистрирани обаче по Закона за данъка върху добавената стойност можете да избирате реда, по който да ви бъдат облагани доходите от дейността ви.

  Ако изберете да ви облагат както се облагат едноличните търговци, можете да го направите като подадете декларация до 31. декември предходната година.

  Как да се осигурявате, ако сте земеделски и тютюнопроизводители?

  Според действащите закони на страната, ако сте земеделски и тютюнопроизводители следва да се самоосигурявате. Това става върху месечния осигурителен доход между минималния и максималния размер на дохода, който е определен от Закона за бюджета за държавното обществено осигуряване за текущата година.

  Ако имате нужда от по – подробна информация, можете да посетите:

  http://www.nap.bg/page?id=270

  Comments are closed.