Скорошни коментари

  Защо ни е необходима регистрация на фирма и какви са основните видове регистрации?

  Ако решите да развивате собствен бизнес трябва да сте наясно, че без регистрация на фирма няма да успеете. Това не е защото вие сте неспособни да се справите, а защото такива са законите на страната. Ако искате да си нямате проблеми с данъчните и да развивате бизнеса си законно, единствено регистрацията на фирма ще ви помогне.

  Добре е да знаете, че съществуват различни видове търговски дружества, така че преди да предприемете каквото и да е по регистрация на компанията си е хубаво да сте наясно каква точно искате да е вашата компания.

  Другото, което трябва да знаете, е, че както всяко друго нещо в света и за да регистрирате фирма ще ви трябват финансови средства и начален капитал.

  Да разгледаме сега накратко, кои са най — популярните видове регистрации на фирми.

  ЕТ—Фирма Едноличен търговец.

  Тази форма на регистрация ще ви свърши работа, ако сте решили да развивате малък бизнес. За регистрация на ЕТ не се изисква голям начален капитал, задължителните държавни такси са около 30 лв. и ако решите в последствие да закриете фирмата процедурата по ликвидация е доста по — бърза в сравнение с другите видове регистрация на компании.

  Това, което може да се спомене като недостатък на този вид регистрация е, че едноличния търговец. отговаря за натрупаните задължения на компанията с личното си имущество.

  ООД — Дружество с Ограничена Отговорност

  Тази регистрация е една от предпочитаните форми на регистрации, тъй като при ООД се изисква сравнително малък начален капитал, а отговорността за задълженията на компанията е ограничена само до размера на внесения начален капитал във фирмата. При ООД собственици на фирмата могат да бъдат две или повече лица, като всеки от съдружниците е задължен да внесе начален капитал, като на тази база получава дял от собствеността и печалбите на дружеството. Тази форма е много подходяща, ако искате да развивате малък или среден бизнес.

  ЕООД — Това е капиталово дружество, което е създадено от едно юридическо или физическо лице, което е собственик на целия капитал на компанията. При регистрация на фирма ЕООД, собственика на дружеството е ограничено отговорен за задълженията на дружеството само до размера на внесения първоначален капитал в него.

  АД — Акционерно дружество.

  При тази форма на регистрация на фирма е важно да се знае, че капиталът на дружеството е разделен на акции, участниците в него се наричат акционери и са ограничено отговорни към задълженията на дружеството само до размера на внесения първоначален капитал. Тази форма на регистрация се препоръчва, ако ще развивате крупен бизнес.

  Comments are closed.