Скорошни коментари

  Какво е патентен данък и кой трябва да го плаща?

  Патентния данък е местен данък, което значи, че декларациите за този данък се подават в общината, където е позициониран обекта.

  С облагане на патентен данък подлежат всички физически лица и собственици на ЕТ, които имат реализиран оборот от 5 000 лв. за предната година и които се са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност.

  Когато едно физическо лице или едноличен търговец извършва патентна дейност, то е задължено да подаде данъчна декларация в срок до 31 януари на текущата година. Подаването на декларацията става както споменахме малко по – горе в материала в общината, където се намира обекта. Ако физическото лице започне да извършва патентна дейност след 31 януари, то тогава е задължено да подаде данъчна декларация преди започване на дейността.

  Патентния данък се формира и плаща отделно за всяка дейност, която извършва физическото лице, т. е. ако извършва няколко дейности трябва да плати за всяка дейност различен патентен данък. Важно е да се знае обаче, че е възможно патентния данък да е различен като стойност за една и съща дейност, тъй като в рамките на една община в различните зони могат да се определят различни стойности на данъка.

  Този местен данък се внася в общината, на чиято територия се намира обекта. Плащането се извършва на четири равни вноски ( на тримесечие). Ако физическото лице внесе своята декларация до 31януари през текущата година и го плати в срок ползва отстъпка от 5 %.

  Обикновено физическите лица, %D

  Comments are closed.