Скорошни коментари

  Нова разпоредба в Кодекса за социално осигуряване от 2014 година

  2014 година започна с промяна и в Кодекса за социално осигуряване, където от 01.01.2014 година влиза в сила нова разпоредба, според която се дава право на обезщетение при осиновяване на деца от 2 до 5 годишна възраст. Важно е да се знае обаче, че право на това обезщетение имат осиновители, които са предприели пълно осиновяване на децата.

  Обезщетението при осиновяване на дете от 2 до 5 годишна възраст ще бъде в размер идентичен на този, който се отпуска и при обезщетенията за раждане и отглеждане на деца и ще се отпуска в деня, в който детето бъде предадено на своите осиновители. Новото обезщетение може да бъде получавано в срок от една календарна година, а право на него ще имат осиновителите, които спазят следните условия:

  • Осиновителя да е осигурен и да има стаж не по – малко от 12 месеца;
  • Да има разрешен отпуск по майчинство;
  • Да е осиновил дете преди 01.01.2014 година;

  Промяната в Кодекса за социално осигуряване е факт, но от НОИ подготвят и промяна в Кодекса за държавно осигуряване.

  За да могат осиновителите да се възползват от промяната в новите разпоредби за социално осигуряване е необходимо да попълнят заявления – декларации. Тъй като все още такива заявления – декларации няма изготвени, от 01.01.2014 година, със заповед на управителя на НОИ са утвърдени временни заявления – декларации, които могат осиновителите да попълнят, за да се възползват от обезщетението при осиновяване на деца от 2 до 5 годишна възраст.

  От НОИ уведомяват всички, които са заинтересовани, че такива заявления – декларации могат да бъдат изтеглени от официалната страница на Националния Осигурителен Институт – www.nssi.bg .

  С тези промени в Кодекса за социално осигуряване се дава шанс повече семейства да предприемат стъпки по осиновяване на деца в ранна детска възраст.

  Да си родител е не лека задача и голяма отговорност, а когато дадеш шанс на дете без родители и го основиш, отговорността е още по – голяма. Затова осиновителите не бива по никакъв начин да бъдат ощетявани, а да бъдат приемани наравно със семействата, които имат собствени рожби.

  Ако и на вас ви предстои да направите важната стъпка и да осиновите дете, то е добре да сте запознати с всички промени в Кодекса за социално осигуряване. За подборна информация можете да се обърнете към регионалния клон на НОИ или да се консултирате с вашите счетоводители или адвокати.

  Comments are closed.