Скорошни коментари

  Промяна в изчисленията за майчински в сила от 01.01.2014 година

  Няма жена, която да не иска да стане майка. Няма и семейство, за което децата да не са най – големия и скъпоценен дар. Икономическата обстановка в страната ни през последните години обаче е такава, че вместо да се увеличава, прирастът на населението намалява драстично.
  Едни от основните фактори, които оказват негативно влияние върху увеличаването на раждаемостта са: икономическата криза, стагнацията и недостатъчната помощ от страна на държавата, която не може да осигури нито достатъчно средства за детски надбавки, нито достатъчно средства за майчински.
  През годините изчисленията върху парите, които определяха колко и в какъв период да получават майките, за да отглеждат своите малки съкровища се променяха многократно. В началото на 2014 година предстои отново промяна в тези изчисления.
  Според внесените промени в Закона, от 01 януари 2014 година майките ще трябва да доказват стаж вместо както до сега 24 месеца назад, само 18 назад ( година и половина ).
  До сега размерът на майчинството се изчисляваше на база доходите на бъдещата майка за две години назад, което беше доста дълъг период, тъй като икономическата обстановка и безработицата в страната са доста високи.
  От тези промени в изчисленията на размера на майчинството обаче ще могат да се възползват само майките, на които 45 дневния болничен за раждане е започнал през 2014 година.
  Според вносителите на промените в изчисленията на майчинските, месечното обезщетение за отглеждане на дете ще се увеличи средно с около 12 лева месечно.
  Дали това е достатъчно? Едва ли! Но все пак тези промени могат да дадат по – големи шансове на бъдещите майки да получават майчински в по – голям размер, отколкото до сега и да гледат малко по – спокойно децата си.

  Да се надяваме, че промяната в изчисленията на майчинските ще бъде приета и бъдещите родители ще могат да се радват на своите деца, без да се притесняват, че средства липсват.
  Разбира се, само с тази промяна положението на майките с малки деца няма да се оправи, но и лъч надежда да има все е нещо.
  Колкото до промяната в детските надбавки, надяваме се и тя да се случи в най – скоро време, защото всички знаем, че децата са бъдещето на всяка една нация по света.
  Ако и на вас ви предстои да станете майка, можете да се информирате по – подробно за промените в изчисленията на майчинските от страницата на НОИ или да се обърнете към вашите счетоводители.

  Comments are closed.