Начало

МОТО: ЗДРАВИЯТ РАЗУМ Е ДРУГОТО ИМЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО!

Предмет на дейност:

  • одит на ГФО
  • счетоводни услуги
  • данъчни консултации
  • управленски консултации
  • обучение и квалификация
  • оценки, анализи и прогнози


Стремежът на работещите в дружеството е чрез професионално отношение и уважение към клиентите да отговаряме на техните изисквания и приоритети.

Нашите услуги ползват много местни и чуждестранни клиенти, основно от Италия.

„ОДИТОРСКА КАНТОРА УЗУНОВА” ЕООД
Пловдив, бул.Христо Ботев 92 В, Рилон център, ет.3, тяло С

Начало