Скорошни коментари

  Полезни сайтове. www.odit.info (одит.инфо)

  В тази рубрика ще ви представим едни от най- полезните сайтове и портали за одит и счетоводство в уеб пространството на български език.

  Първият ни избранник е един от най- посещаваните портали  за счетоводство и одит у нас- www.odit.info

  В ODIT.info може да намерите закони, подзаконови нормативни актове и практически съвети в областта на счетоводството и счетоводното отчитане на дейностите, данъчното облагане и данъчната практика в РБългария. Целта на портала е да поддържа максимално пълна и актуална база от нормативи касаещи практиката в изброените области, както и подробни инструкции за практическото им прилагане.

  За целите на проекта е разработен уникален софтуеър позволяващ оптимално категоризиране на информацията правейки я достъпна и лесно намираема от широк кръг от хора. Каталога има олекотена и интуитивна система за навигация.

  Най- хубавата част е, че ползването на информацията публикувана в ODIT.info в електронен и/или печатен вид е абсолютно безплатно за лични нужди.

  Проекта е разработен от Креато ООД с помощта на външни партньори и консултанти и е собственост на Икономедия АД.

  Ползването на информацията публикувана в ODIT.info е по собствена преценка на потребителите.
  Икономедия АД не носи отговорност за нанесени загуби и/или пропуснати ползи в следствие ползването на публикуваната в ODIT.info информация

  Comments are closed.