Скорошни коментари

  Пенсионно осигуряване, какво е добре да се знае?

  Искаме или не всеки един от нас трябва да се замисли за осигуряването на старините си, дори и това време да ни се струва все още в далечното бъдеще. Докато сме млади наистина не се замисляме какви пенсии ще получаваме и как се формират те, но с напредването на пенсионната ни възраст това въпрос започва да ни вълнува все повече и повече.

  Тъй като въпроса как се формира пенсията си задават голям процент от българите ние решихме да поговорим малко по – подробно за това в следващите редове на тази публикация.

  И така, ако е наближило времето да излезете в заслужена пенсия знаете ли как се определя размера на осигурителния стаж и възраст?

  Ако цял живот сте работили на едно в също място предполагаме, че няма да ви е трудно да се ориентирате, тъй като ще трябва само да отидете до вашето счетоводство и да попитате какви документи са ви нужни. За съжаление обаче единици са хората, които са изкарали на едно работно място до пенсия. По – голямата част от хората са сменяли работата си, получавали са някакви обезщетения, били са в определен период безработни или не се били осигурявани от работодателите си. Всичко това създава проблеми, когато дойде време да се „събере” осигурителния стаж.

  Какво е добре да се знае?

  Размерът осигурителния стаж и възрастта за пенсията се определя като доходът, по който се изчислява пенсията се умножи по сумата, която е образувана по 1,1 на 100 за всяка година стаж и определената част от процента за последно оставащите месеци за осигурителния стаж.

  Как се определя коефициента?

  Личният коефициент на дохода на лицето се определя върху внесените осигурителни вноски от три последователни години ( от последните 15 г. ) като кои ще са тези години лицето определя само.

  Изчисляването на коефициента са определя по следния начин:

  • Взима се съотношението средния месечен доход на лицето, което желае да се пенсионира за периода до 31. 12. 1996 година и средната работна заплата за държавата за съшия период;

  • Взима се съотношението средния доход ( месечен ) на лицето за периода след 31. 12. 1996 година и средната работна заплата за България за същия период;

  Коефициентът се определя като съотношенията се умножават по месеците и сборът се дели на общия брой месеци, включени в двата периода.

  Ако осигурителния стаж не достига, такъв може да се закупи като се следват определени условия, които вашият счетоводител може да ви посочи.

  Това са само някой от основите неща, които е добре да се знаят. За по – подробна информация е добре да посетите вашите счетоводители.

  Comments are closed.