Скорошни коментари

  Промени в ЗДДС

  Ясни са промените в проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност.  Едно от главните изменения е за правилата на фактуриране на доставките. Целта е да се разграничи държавата членка, чиито правила на фактуриране се прилагат.

  Друга промяна е връщането на стария режим за правото на приспадане наданъчен кредит при доставки на мотоциклети и леки автомобили. Изменението се налага във връзка с писмо на Европейската комисия и ако бъде приета, ще възстанови действащите до присъединяването ни към ЕС разпоредби.

  Предвижда се  и промяна в срока за подаване на опис за наличните активи към датата на регистрация. Новият срок ще бъде удължен на 45 дни, вместо старите 7.

  Целия проект и мотивите за измененията може да прочетете на сайта на Министерство на финансите http://www.minfin.bg/bg/page/578

  До 28.09.2012 г. може да изпращате становища по проекта на нормативния акт  на taxpolicy@minfin.bg

  Comments are closed.