Скорошни коментари

    Давност за дългове към НАП и други институции

    Много физически и юридически лица се надяват да успеят да се освободят от стари дългове към НАП по давност. В момента хиляди възражения за отмяна на подобни задължения затрупват приходната агенция, но шансът да бъдат опростени е минимален. Задължения датиращи от януари 2008-ма година имат шанс да бъдат заличени по давност, но само при определени условия. Едното е по време на петгодишният срок да не са настъпвали никакви действия за изискване на дълга. За фирмите с въвеждането на единната сметка възможността на старите задължения да отлежат пет години е илюзорна, тъй като на практика всяко внасяне на пари отива за изплащане на най-старите задължения. Прекъсване на давностния срок може да се случи по много причини. Например запор на банкова сметка може да е причина за прекратяване на срока и той започва да тече от датата на блокиране на сметката. С наближаване на крайния срок, след който задълженията може да се отменят по давност, институциите започват да предприемат действия, с които да удължат срока и да не дадат възможност на длъжниците да се освободят от плащания. Изпращат се писма, sms-и и имейли за напомняне, които на практика представляват акт за изискване на плащане, а всяко действие от страна на институцията, към която се дължат пари, автоматично прекратява давностния срок.

    Граждани и фирми, които имат стари задължения не могат да разчитат на автоматичното им отпадане. Това става след подаване на заявление за опростяване на задължението по давност. Ако такова заявление не е подадено, дългът не отпада, а от 2015-та година ще се събира автоматично от НАП. В повечето случаи заявленията за освобождаване от задължения поради давност получават отказ, тъй като в петгодишният срок длъжникът получава писма, уведомления, завеждат се дела или се запорират сметки, което на практика стопява надеждите за освобождаване от тежестта на старите дългове От приходната агенция информират, че благодарение на активността им за събиране на стари задължения в хазната са постъпили над 30 милиона лева. Амбициозната цел е да се съберат 150 милиона от стари дългове.

    За лицата, които се надяват да не плащат стари задължения по давност има и други изненади. В данъчната история на длъжниците влизат и отдавна забравени глоби към ХЕИ, КАТ и други институции. Те също ще бъдат събирани по новия ред и шансовете да отпаднат по давност са нищожни. Върху задълженията се натрупват и лихви, което още повече увеличава тежестта им. Старите задължения към държавните институции са много по-малко зло от подобни задължения към банки или фирми за бързи кредити. Последните целенасочено изчакват наближаване на края на давностния срок и седмица преди изтичането му завеждат дело срещу длъжника. Така го натоварват не само с основния дълг, а и с тежки лихви върху него и като добавка – съдебни разходи. Експертите по счетоводство и лични финанси съветват да не се разчита на опрощаване на стари дългове, а да се работи за навременното им плащане, което спестява много нерви и средства.

    Comments are closed.