Скорошни коментари

  Касовата бележка – досадна необходимост или счетоводен документ?

  Ежедневно, дори и за най-малката покупка, освен покупката се сдобиваме и с дребно листче хартия, на което понякога дори не обръщаме внимание. Въпреки компактните си размери, този документ в действителност се явява важно подробност за паботата на данъчната система. В тази връзка настоящата публикация сме уверени, че ще ви помогне да погледнете с други очи на това малко листче и да се отнасяме по-внимателно и по-адекватно с нея.

  Касовата бележка е документ, който удостоверява продажба на стоки и услуги в търговски обект.  Тя  се  издава  при  заплащане  в  брой,  с чек,  ваучер,  с  банкова кредитна  или  дебитна карта  или  с  други  платежни  средства. Според законодателството, засължително изискване След  1  януари  2006  г. е  всички  касови  бележки  за  клиенти  да имат  надпис  “ФИСКАЛЕН БОН”.

  Бъдете внимателни, Касови бележки с друг надпис  – “ФИНАНСОВ  БОН”,  “ВАЛИДЕН  БОН”,  са издадени  от  устройства,  които  не са  от  одобрен  модел.  По  тази  причина  те  не  могат  да  Ви  послужат като доказателство за извършената покупка  и  услуга.

  Само в специални случаи, по изключение ако  получите  бележка,  на  която пише “СИСТЕМЕН БОН”, не се притеснявайте. Той е равностоен на фискалния бон. Списъкът с обектите, които имат право да издават такъв документ, ще намерите в сайта на Националната агенция по приходите.

  Не забравяйте, че След  1  януари  2006  г.  плащането  се  извършва  само  срещу фискален  или системен  бон!

  Обърнете внимание на съдържанието на касовата бележка!

  Ако  се  питате  какво  точно  пише  на  Вашата  касова  бележка  или  искате  да проверите  дали  не  е фалшива,  трябва  да  видите  дали  на  нея  присъстват:

  - наименование  и  адрес  на  търговеца;
  - наименование  и  адрес  на  търговския  обект;
  - предмет и стойностно изражение на покупката;
  - обща  сума  на  покупките;
  - дата  и  час  на  извършване  на  покупката;
  - надпис  “ФИСКАЛЕН БОН”.

  Касвата бережка трябва да удостоверява покупките във всеки  търговски обект, където се извършват продажби на стоки и услуги (независимо дали е хипермаркет или продавач на улицата, например). Това  правило  не  важи,  когато заплащането  се  извършва  по  банков  път.

  Ако се питате какво е тълкованието на названието „търговски обект“ – Търговски  обект  е  всяко  място,  помещение,  съоръжение  на  открито или  под  навеси  (маси,  сергии),  от  което  се  извършват  продажби  на стоки и услуги, за които заплащането не се извършва по банков път независимо  от  факта,  че  помещението  или  съоръжението  служи същевременно и за други цели  (например, офис, жилищно помещение), е  част  от  притежаван  недвижим  имот  (например  гараж, мазе,  стая или други подобни) или е производствен склад или превозно средство, от  което  се  извършват  продажби.

  Кога не е задържително да се издават касови белижки?

  - При  продажба  от  търговски  обекти,  специализирани  само  за  вестници и  списания.
  - При продажба на  собствена непреработена  селскостопанска продукция от лица, които не са регистрирани по Търговския закон  (ТЗ) в търговски обекти  на  открито,  с  изключение  на  продажби  от  търговски  обекти  в лицензираните  стокови  борси  и  тържища.
  - При  продажби  на  самолетни  билети.
  - При  продажба  на  билети,  квитанции,  талони  и  други,  които  имат  поне два  защитни  знака  и  са  отпечатани  като  ценни  книжа.
  - При  производство  и  продажба  на  вещи,  свързани  с  богослужебната дейност, ритуали и обреди от Българската православна църква и от лица, които  са  регистрирани  по Закона  за  вероизповеданията.
  - При  дейност  на  наемодатели  –  физически  лица,  които  не  са  регистрирани  по ТЗ.
  - При лица, упражняващи занаят по смисъла на Закона за занаятите при условие,  че  лицата  са  занаятчии  –  пенсионери  по  инвалидност  или  за изслужено  време  и  старост,  които  извършват  услугите  с  личен  труд  и не  са  регистрирани  по ТЗ.
  - При  дейност  на  лица,  упражняващи  свободна  професия.
  - При продажби в или от търговски обекти, намиращи се в населени места с  брой  на  лицата  с  постоянен  адрес  под  300  души  и  разположени  във високопланински  и  труднодостъпни места,  с  изключение  на  курортите.

  За какво служи касовата бележка?

  Касовата бележка ще Ви е необходима като доказателство, че сте купили дадена стока или за извършена услуга. Без такава бележка не може да се извърши рекламация на закупената  стока  или  извършената  услуга. Касовата бележка е добър помощник за всяко семейно счетоводство. Тя е справка за цената, вида  на  закупената  стока  или  извършената услуга. За  фирмите  касовата  бележка  служи  за  доказателство  на  извършени  разходи от  фирмата.  Първичните  счетоводни  документи  задължително  трябва  да  са придружени  с фискален  бон.

  Защо е необходимо да се издават касови бележки?

  При отпечатване на фискалната касова бележка всички фискални устройства автоматично  натрупват  оборота  от  продажбите  във фискалната  си  памет.

  Какво е необходимо да направя ако не ми издадат касова бележка?

  Търговецът  е  задължен  да  издаде  касова  бележка  при  извършване  на  плащането  и  да  я  предостави  на  клиента. Ако все пак Ви откажат касова бележка, обадете се в Националната агенция за  приходите. Телефонът  за  контакт  с  офиса  на  НАП  следва  да  е  обявен  в търговския  обект.

  Какво е фискалното устройство?

  Това е устройство, чрез което се издава документ (фискален бон) за извършена  сделка. При отпечатване на фискалния бон информацията за платената сума  се  натрупва  във фискалната  памет  на  устройството

  С какво ще помогна, като си взема касовата бележка?

  Когато искате касова бележка, Вие помагате да  не  се  укриват  доходи  и  точно  да  се отразяват  оборотите  на  търговеца. Затова  упражнете Вашия  контрол  при  самата покупка.  Вашата  подкрепа  ще  помогне  за увеличаване  на  средствата  за  здравеопазване,  образование  и  подобряване  на  облика  на България.

  Идеята за касовите апарати…

  Идеята за касовите апарати се заражда в Италия. През 1983 г. там се приема закон  за  използване  на  касови  апарати  с фискална  памет. Касови апарати има и в Гърция, Турция, Аржентина, Кения, Венецуела, Румъния, Русия, Полша, Чехия, Македония, Сърбия. У  нас фискалните  устройства  се  използват  от  1993  г.

  България започва да произвежда касови апарати (без фискална памет) още през 1970  г.  Има  и  утвърдени  пазари  –  Русия,  Германия, Чехия,  Полша,  Гърция,  Румъния  и  Куба.  Вече десетилетия страната ни е водеща в производството  на фискални  устройства.

  За неиздаване на касова бележка – подай сигнал на телефон 02/987 02 54

  Comments are closed.