Скорошни коментари

  Бюджет 2012 г.

  Законът за държавния бюджет на Република България за 2012 г. беше публикуван в  брой 99 на Държавен вестник.
  Предвидените приходи за следващата година са общо 17 029 228 100 лв. Разходите, трансферите и вноската в общия бюджет на Европейския съюз пък са  18 585 953 400 лв. Планираните данъчни приходи са 15 388 000 000 лв., с най-голям дял на ДДС – над 7 млрд.
  На общините ще бъдат предоставени 2 159 613 500 лв. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности за общините е 1 834 711 000 лв. За зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища е определен  размер от 14 052 500 лв., а целевата субсидия за капиталови разходи е 70 210 000 лв. За изграждане и основен ремонт на общински пътища пък са предвидени 42 500 000 лв.

  До 20 януари в касите на общините ще влезнат и 75 на сто от средствата за зимно поддържане и снегопочистване. Останалите субсидии са разпределени на тримесечия.

  Държавното обществено осигуряване ще получи най-голямата сума – 4 587 603 200 лв.

  Comments are closed.