Скорошни коментари

  Posts Tagged ‘бащинство’

  Мъжете имат право на отпуск, когато им се роди дете

  Фокусирано върху проблемите на майките, обществото често пренебрегва бащите и техните права, при раждането на децата им. Повечето мъже изобщо не правят постъпки, за да получат полагащите им се обезщетения и отпуски. Все пак, в последните години се увеличава броят на бащите, поискали отпуск за отглеждане на дете, като така намират решение на доста сложни семейни проблеми. За да има правото на платен отпуск по майчинство, бащата трябва да отговаря на определени условия. Първото е да е осигурен за всички рискове 12 месеца преди датата на раждане на детето. Второто важно условие е работодателят да е съгласен и да разреши ползването на такъв отпуск. Кодексът на труда дава основание за искане на отпуск по бащинство чрез новата ал. 7, чл. 163.

  Отпускът по бащинство може да се ползва след навършване на шестмесечна възраст на детето, ако майката е съгласна. Когато бащата поеме грижите за детето, майчинството на майката се прекратява. Бащите могат да получават отпуск и обезщетение за остатъка от времето до 410 дни, като родителите могат да решат по всяко време отново майката да излезе в отпуск, ако това е по-изгодно за домакинството. Докато е в отпуск за гледане на дете на бащата се води трудов стаж, а обезщетението е едно и също за всички, които ползват отпуск по майчинство.

  За много семейства прехвърлянето на майчинството е решение на финансовите проблеми, възникващи още по-остро след раждането на дете. Освен бащата, в майчинство може да излезе член на семейството, стига да е работещ, осигурен за всички рискове, а не пенсионер или студент. С тази възможност семействата могат да бъдат по-гъвкави и да се справят по-добре с финансовите проблеми. Мъжът може да получи правото да отглежда детето си дори и да няма граждански брак с майката. Законът позволява на бащата да получава отпуски и обезщетения за дете до 2 години и ако по трагично стечение на обстоятелствата майката не може да се грижи за детето си – разболее се тежко или почине.

  Семейните проблеми често са объркани и сложни, но с разумно използване на законовите възможности, се намират решения, с които се улесняват родителите при раждането на децата им. Например всеки работещ и осигурен баща има право на 15 дни отпуск непосредствено след раждането на бебето. През това време той получава 90% от брутното си възнаграждение. За съжаление, много бащи срещат трудности в комуникацията с фирменото счетоводство, когато предявят искане да ползват правото си, тъй като процедурата е доста усложнена. Добре е мъжете да се информират предварително за нужните документи, за да ги изискват от болницата още при раждането на детето. Така ще спестят доста нерви на себе си и на счетоводителя, който се занимава със случая.