Скорошни коментари

    Posts Tagged ‘Търговски регистър’

    ПУБЛИКУВАНЕ НА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

    Всички търговци, които са пререгистрирани в Търговския регистър, са задължени да публикуват годишния финансов отчет за 2009 година в срок до 30.06.2010 година.

    Крайният срок за пререгистрация в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на търговските дружества и клоновете на чуждестранни търговци е 31 декември 2010 година (Закон за търговския регистър, §4 ПЗР).

    В тримесечен срок след вписването, дружествата имат задължение да публикуват годишните си финансови отчети за 2007, 2008 и 2009 година в Търговския регистър.